Objavljeno 15. 11. 2011. u 10:19 sati

14@CN - 2005. godina

 • ožujak

  7. ožujka s nastavom počela dva nova programa E-learning akademije: E-learning Tutoring i E-learning Course Design

 • travanj

  CARNet omogućio tehničku podršku realizaciji videokonferencijske nastava na daljinu iz centralne škole Majstor Radovan u Trogiru za učenike područne škole na Drveniku Velom

 • lipanj

  započele aktivnosti povezivanja osnovnih i srednjih škola u CARNet mrežu aDSL tehnologijom

 • srpanj

  1. srpnja u sklopu E-learning akademije dodijeljeni certifikati polaznicima I. generacije programa E-learning Management

 • kolovoz

  CARNet uspostavio telekonferencijsku sobu na Veleučilištu u Kninu

 • rujan

  početak uspostavljanja sustava Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO)

 • listopad

  dana 14. listopada povezivanjem BIHARNET čvorišta u Mostaru i CARNet čvorišta u Zagrebu uspostavljena veza između ovih dviju mreža, temeljem Sporazuma o suradnji na uspostavi povezanosti mreža CARNet i BIHARNET, potpisanog 4. kolovoza 2005. u Vladi RH

 • listopad

  u sklopu E-learning akademije počela nastava za polaznike III. generacije programa E-learning Management, E-learning Course Design, i E-learning Tutoring, prvi put na hrvatskom jeziku

 • studeni

  CARNet uspješno prošao vanjsku evaluaciju i zaslužio certifikat Europske zaklade za upravljanje kvalitetom - EFQM za prvi stupanj izvrsnosti poslovanja - predan izvrsnosti (Committed to Excellence)

 • prosinac

  CARNet predstavio novi programi "Nikola Tesla – Hrvatski sustav za e-učenje" i "Hrvatski školski web prostor"

broj usluga
33
broj spojenih ustanova
219
pokrenute usluge broj zaposlenih
64
broj korisnika Interneta u hrvatskoj
1 584 000

 


Putujte kroz kronologiju CARNeta i informirajte se o bitnim događajima, uslugama te razvoju CARNet mreže. Saznajte i kako je rastao broj korisnika Interneta u Hrvatskoj i broj spojenih ustanova CARNeta.

Stigli ste u 2005. godinu.