Objavljeno 15. 11. 2011. u 10:54 sati

15@CN - 2006. godina

 • veljača

  uvedena nova metoda pojedinačnog pristupa CARNet mreži - bežični pristup mrežnim resursima - Mobile CARNet

 • veljača

  započela akcija spajanja osnovnih i srednjih škola na CARNet mrežu; tijekom 2006. godine spojeno 1009 škola

 • ožujak

  1. ožujka za niz usluga u CARNet mreži počinje se koristiti novi oblik korisničke oznake sukladan AAI@EduHr standardu

 • ožujak

  3. ožujka dodijeljeni certifikati polaznicima II. generacije programa E-learning Tutoring i E-learning Course Design CARNetove E-learning akademije

 • lipanj

  CARNetov edukacijski centar Edupoint proširio svoj program s 2 online udžbenika i 9 online tečajeva

 • lipanj

  30. lipnja dodijeljeni certifikati polaznicima III. generacije programa E-learning Management, Tutoring i Course Design CARNetove E-learning akademije, prvima koji su navedene programe pratili na hrvatskom jeziku

 • rujan

  početak korištenja sustava Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO)

broj usluga
35
broj spojenih ustanova
1153
pokrenute usluge broj zaposlenih
74
broj korisnika Interneta u hrvatskoj
1 684 600

 


Putujte kroz kronologiju CARNeta i informirajte se o bitnim događajima, uslugama te razvoju CARNet mreže. Saznajte i kako je rastao broj korisnika Interneta u Hrvatskoj i broj spojenih ustanova CARNeta.

Stigli ste u 2006. godinu.