Objavljeno 15. 11. 2011. u 10:55 sati

16@CN - 2007. godina

 • veljača

  19. veljače pokrenuta nova usluga pristupa Internetu XCARNet, koja omogućuje pojedinačni širokopojasni pristup CARNet mreži putem infrastrukture kabelske televizije

 • ožujak

  1. ožujka pokrenut CARNetov Portal za škole namijenjen nastavnicima, učenicima, njihovim roditeljima i školama

 • svibanj

  dana 30. svibnja četrnaest komercijalnih i nekomercijalnih davatelja internetskih usluga u Republici Hrvatskoj potpisalo "Memorandum o uspostavi zajedničke Radne skupine Abuse službi hrvatskih davatelja Internet usluga"

 • lipanj

  27. lipnja CARNet mreža povećala kapacitet IP veze na pan-europsku mrežu GÉANT2 s 2.5Gbit/s na 10 Gbit/s te po prvi puta uvela mogućnost međunarodnih gigabitnih veza za potrebe točka-točka (point-to-point) servisa

 • lipanj

  29. lipnja završila četvrta generacije obrazovnih programa E-learning Management, E-learning Tutoring i E-learning Course Design CARNetove E-learning akademije, koja je program odslušala na hrvatskom jeziku

 • srpanj

  dana 2. srpnja 2007. godine CARNet je spajanjem Helpdeska za podršku korisnicima koje je ugovorno obavljao Sveučilišni računski centar i Helpdeska za podršku korisnicima iz sustava školstva uspostavio integralni Helpdesk za sve CARNetove korisnike

 • rujan

  uspostavljen MOD2 portal

 • studeni

  pokrenuta nova usluga pristupa Internetu za krajnje korisnike CARNeta - MetroCARNet, koja omogućuje pristup Internetu putem ADSL tehnologije

 • prosinac

  realiziran projekt e-Otoci kojim je širokopojasnom mrežom dvadeset škola na otocima oko Zadra, Šibenika i Dubrovnika povezano s matičnim školama na kopnu, čime je omogućena isporuku e-sadržaja, a djeca na udaljenim područjima dobila pristup najboljem obrazovanju i najnovijoj tehnologiji (pristup širokopojasnom Internetu i CARNetovom sustavu videokonferencija)

 • siječanj - prosinac

  nastavlja se akcija spajanja osnovnih i srednjih škola na CARNet mrežu: tijekom 2007. godine je spojeno 205 novih lokacija članica na CARNet mrežu

broj usluga
46
broj spojenih ustanova
1350
pokrenute usluge broj zaposlenih
85
broj korisnika Interneta u hrvatskoj
1 995 400

 


Putujte kroz kronologiju CARNeta i informirajte se o bitnim događajima, uslugama te razvoju CARNet mreže. Saznajte i kako je rastao broj korisnika Interneta u Hrvatskoj i broj spojenih ustanova CARNeta.

Stigli ste u 2007. godinu.