preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 7. 1. 2010. u 10:49 sati |

Upute za polaznike tečajeva

Ova usluga više nije dostupna CARNetovim korisnicima.

 

Što nakon prijave? I Kako komunicirati? I Provjera znanja I Upute I Savjeti

Što nakon prijave?

Nakon uspješne prijave, prikazala bi se stranica s popisom tečajeva na koje ste prijavljeni. Kliknuli ste na naslov tečaja kojemu ste željeli pristupiti. Na ovoj stranici ujedno su se mogli vidjeti i svi tečajevi koje ste pratili. Student iz primjera pratio je jedan tečaj.


Početna stranica tečaja

Svaki tečaj sadržavao je svoju početnu stranicu. Elemente koji su se nalazili na toj stranici i njihov raspored određivao je predavač. S početne stranice moglo se kretati dalje po tečaju.

 

Na slici je dan primjer naslovne stranice jednog tečaja. Nazive elemenata, njihov broj i raspored određivao je predavač. Novi elementi su se mogli pojavljivati ovisno o tome da li ste položili određenu provjeru znanja, da li je prošao određeni datum ili prema nekom drugom kriteriju. Kriterij prikazivanja elemenata određivao je vaš predavač.

Mogućnosti

Najčešće korištene mogućnosti WebCT-a se nalazile su se u traci na vrhu ekrana.

 

 

 • myWebCT - povratak na početnu stranicu WebCT-a gdje se nudila mogućnost odabira drugog tečaja, promjene lozinke, postavki programa te druge mogućnosti
 • Resume Course - nastavak praćenja tečaja s mjesta gdje ste zadnji puta prekinuli
 • Course Map - grafički prikaz mape tečaja s pregledom svih sadržaja dostupnih u tečaju
 • Check browser - provjera da li je internet preglednik koji koristite sukladan WebCT-u i provjera koji internet preglednik WebCT detektira da vi koristite
 • Log Out - odjava s WebCT-a
 • Help - prikaz pomoći za trenutno prikazanu stranicu.
   

Pregledavanje sadržaja

Za kretanje unutar sadržaja koristila se ugrađena navigacija koju WebCT pruža. Navigacija se nalazila iznad stranice sa sadržajem, a funkcionalnost pojedinih gumba je redom bila sljedeća:

 1. povratak na sadržaj 
 2. povratak na prethodnu stranicu 
 3. prijelaz na slijedeću stranicu 
 4. povratak kroz prijeđenu stazu 
 5. osvježi stranicu na poslužitelju 

 

Ako ste željeli izaći iz sadržaja morali ste se vratiti na početnu stranicu. Ovaj korak mogli ste napraviti na dva načina:

 • koristeći globalnu gornju navigaciju i kliknuti na Homepage ili
 • koristeći lijevu navigaciju te također kliknuti na Homepage.

Kako komunicirati?

Komunikacija, asinkrona i sinkrona, unutar tečaja bila je vrlo bitna. WebCT je imao ugrađene razne alate za komunikaciju. U sklopu ovog tečaja koristile su se unutarnja elektronička pošta, oglasna ploča i ćaskanje. Svi ovi alati mogli su se koristiti samo unutar tečaja i s osobama koje su polaznici istog tečaja.

Kako poslati poruku elektroničke pošte?

Korištenje elektroničke pošte omogućavao je predavač. Elektroničkoj pošti mogli ste pristupiti odabirom odgovarajućeg linka s naslovne stranice.

 

Nakon što ste odabrali link otvorio bi se vaš modul za slanje elektroničke pošte. U vašem obrascu imali ste tri uobičajene mape za spremanje elektroničke pošte: Inbox (dolazna elektronička pošta), Outbox (poslana elektronička pošta), Draft (nedovršena elektronička pošta).

Za rukovanje modulom za elektroničku poštu koristio se izbornik s desne strane. Za kreiranje nove mape koristila se opcija Create Folder. Ako ste željeli promijeniti naziv mape trebali ste je najprije označiti te koristiti opciju Rename Folder, upisati novi naziv u za to određeno polje i kliknuti na Go. Za brisanje mape trebali ste je označiti i kliknuti na Delete Folder. Za brisanje svih poruka koristila se opcija Delete all messages. Ako ste željeli obrisati samo određene poruke, trebali ste ih najprije označiti unutar odgovarajuće mape te kliknuti na opciju Delete messages.

 

Ako ste željeli čitati poruke unutar mape, kliknuli ste na njen naslov. Otvorila bi se tablica s popisom poruka.

Za provjeru novih poruka kliknuli ste na opciju Update listing u gornjem izborniku. Opcija Search se koristila pri pretraživanju elektroničke pošte unutar tečaja, a opcijom Mark all as read sve su poruke elektroničke pošte bile označene kao pročitane.

 

Da bi imali uvid u sve poruke elektroničke pošte, u gornjem izborniku kliknuli ste na opciju All, ako ste željeli da vam se prikažu samo poruke koje niste pročitali odabrali ste Unread. Ako ste željeli prikaz poruka u tematskom nizu uključili ste opciju Threaded, u suprotnom opciju Unthreaded. Za prijelaz u drugu mapu koristili ste opciju Select folder, odabrali željenu mapu i kliknuli na Go.

 

Ako ste koristili prvu opciju prije čitanja poruka morali ste ući u svaku temu zasebno klikom na zelenu strelicu kraj naslova kao što je prikazano na prethodnim slikama te nakon toga kliknuti na naslov poruke. Otvorio bi vam se novi prozor sa sadržajem poruke kojeg ste odabrali. Opcije koje su se ovdje koristile su slijedeće: Reply za jednostavno odgovaranje na poruku; Forward za slanje iste poruke drugim korisnicima; Quote za slanje odgovora s uključenim prethodnim tekstom; Download za lokalnu pohranu poruke; Close za zatvaranje prozora.

 

Ispod liste poruka nalazio se mali izbornik sa sljedećim opcijama: Compile za spremanje označenih poruka; Mark as read za označavanje odabranih poruka kao pročitanih; Mark as unread za označavanje odabranih poruka kao nepročitanih; Delete za brisanje odabranih poruka. Opcija Move to koristila se za spremanje označene poruke u drugu mapu.

 

Ako ste željeli poslati poruku trebali ste kliknuti na gumb Compose messagge. Otvorio bi se novi prozor koji se koristio pri slanju poruke. U polje Send to upisali bi adresu primatelja. Ako niste znali adresu primatelja pomoću gumba Browse... mogli ste odabrati osobu (ili više osoba) kojoj ste željeli poslati poruku. U polje Subject upisivao se naslov poruke te u polje Message tekst poruke.

Opcijom Height of edit area mogla se odrediti visina polja za unos poruke. Odabirom HTML editora otvorio se mali Java WYSIWYG [what you see is what you get] editor (za to je bilo potrebno imati instaliranu Javu na vlastitom računalu) pomoću kojeg se mogla uređivati poruka i poslati u HTML formatu. Ukoliko ste odabrali Text box ispod prostora za uređivanje, vratili bi se u prethodni uređivač teksta. Primijetili bi da je u tekstu dodano nekoliko HTML oznaka.

Pomoću polja Attachments mogao se dodati privitak vašoj poruci. Pomoću opcije Browse mogla se odabrati lokalna datoteka koju ste željeli poslati, a odabirom opcije Attach file vaša je datoteka bila dodana poruci.

 

Ako ste željeli pregledati kako poruka koju ćete poslati izgleda, koristili ste opciju Preview. Ako ste željeli odustati birali ste opciju Cancel, ako ste željeli poruku sačuvati kao nedovršenu, kliknuli ste na Save draft, a ako ste željeli poslati poruku tada ste kliknuli na Send.

Kako poslati poruku na forum?

Korištenje foruma omogućavao je predavač. Forumima ste mogli pristupiti odabirom odgovarajućeg linka s naslovne stranice.

 

Nakon što ste odabrali link otvorio bi se modul za sudjelovanje u diskusijama s već navedenih nekoliko tema. Primijetite da se u svakom retku uz naslov teme moglo vidjeti koliko je poruka poslano u sklopu te diskusije (stupac Total), te koliko poruka niste pročitali (stupac Unread). Da biste pročitali poruke unutar teme, trebali ste kliknuti na željeni naslov.

 

Ovdje su se koristile iste opcije kao i pri čitanju poruka elektroničke pošte. Jedna od razlika je u odgovaranju na poruke. Forumi nisu imali opciju Forward, no imali su dodatnu opciju Reply privately koja je omogućavala slanje odgovora samo pošiljatelju poruke a ne svim sudionicima diskusije.

Kako koristiti ćaskanje (chat)?

Korištenje ćaskanja omogućavao je predavač. Ćaskanju ste moglil pristupiti odabirom odgovarajućeg linka s naslovne stranice. Neki od kanala na tečaju bilježili su što je sve na njima rečeno. Ako je to bio slučaj, tada je to bilo obilježeno na stranici odabira kanala.

 

Za pristup ćaskanju kliknuli biste na opciju Chat u gornjem lijevom izborniku. Prikazala bi vam se stranica s popisom soba kojima ste mogli pristupiti. Obratite pozornost da je ćaskanje Java aplikacija te je bilo potrebno imati instaliranu Javu na računalu koje ste koristili.

 

Da biste ušli u pojedinu sobu, bilo je potrebno kliknuti na njen naziv. Nakon toga bi se otvorio novi prozor pomoću kojeg ste mogli komunicirati s osobama koje su tog trena bile prijavljene u istoj sobi. Sučelje za ćaskanje je bilo vrlo jednostavno. U središnjem velikom polju prikazivale su se sve poruke koje ste vi i ostale osobe pisali, dok je u desnom polju bio popis trenutno prijavljenih osoba u sobi. Ispod velikog polja, u sredini, nalazilo se malo tekstualno polje u koje ste upisivali vašu poruku i zatim slali pritiskom na tipku Enter na vašoj tastaturi. Opcijom Send URL mogli ste poslati željeni link. Iz sobe za ćaskanje izlazili ste pritiskom na gumb Quit.

Provjera znanja

Provjera znanja bio je važan element WebCT-a. On je omogućavao predavačima da na brz i efikasan način provjere znanje svih studenata. WebCT je omogućavao provjeru znanja na daljinu, elektroničkim putem. Ovaj programski alat raspolagao je s nekoliko različitih vrsta pitanja. Vrsta pitanja koja će se koristiti u provjeri znanja ovisila su o sastavljaču provjere znanja.

Kako pristupati provjeri znanja?

Pristup provjeri znanja bio je moguć putem linka s naslovne stranice tečaja. Predavač je mogao odrediti u kojem trenutku će provjera znanja biti vidljiva i moguća.

 

Nakon odabira linka otvorio bi vam se obrazac pomoću kojeg ste mogli pristupati provjeri znanja. Informacije o provjeri znanja koje su bile vidljive su sljedeće:

 • Availability - vremenski period koji je odredio nastavnik, u kojem je provjera znanja dostupna
 • Duration - koliko vremena ste imali na raspolaganju za rješavanje provjere znanja
 • Grade - broj bodova koji ste postigli od ukupno mogućih
 • Attemps - koliko ste puta pristupili provjeri i koliko vam je još dozvoljeno.

 

Za početak rješavanja provjere znanja bilo je potrebno odabrati naslov provjere.

 

WebCT je omogućavao predavačima da neke provjere znanja zaštite dodatnom lozinkom. Ako je provjera znanja bila zaštićena lozinkom nakon što ste odabrali njen naslov, otvorila bi vam se stranica u kojoj ste morali u polje Please enter the password unijeti riječ koju vam je dao predavač. Nakon toga ste mogli kliknuti na Begin. Provjera znanja je mogla početi!

Kako rješavati provjeru znanja?

U ovoj testnoj provjeri znanja susretat ćete ste se sa samo dvije vrste pitanja: pitanja s mogućnosti odabira jednog ili više točnih odgovora i pitanja s mogućnošću upisivanja točnog odgovora.

 

Nakon što pristupite provjeri znanja otvorit će vam se novi prozor s prvim pitanjem. U gornjem dijelu nalaze se sve informacije o provjeri znanja (Naziv, vrijeme početka provjere, trajanje i broj pitanja) koje će biti prisutne tijekom cijelog trajanja provjere. U sredini se nalazi obrazac s pitanjima i mogući odgovori. Jednom kad odaberete ili upišete željeni odgovor trebate odabrati opciju Save Answer kako bi vaš odgovor bio sačuvan. Nakon toga kliknite na Next Question kako bi krenuli na slijedeće pitanje.

Izbornik sa desne strane je vodilja pri rješavanju provjere znanja. U gornjem dijelu, ispod natpisa Time Remaining možete vidjeti koliko još vremena imate na raspolaganju. Ispod natpisa Question Status nalazi se tablica s popisom pitanja gdje možete pogledati na koliko pitanja još niste odgovorili (označeni žutim kružićem), na koliko pitanja ste sačuvali odgovor (plava kvačica) i na koliko pitanja ste samo označili odgovor ali niste ga i sačuvali, tj. niste odabrali opciju Save answer za to pitanje (crveni uskličnik). Budite oprezni, jer takvi odgovori neće biti ocjenjeni.

 

Jednom kad ste odgovorili na sva pitanja kliknite na opciju Finish kako bi sustav ocijenio vaše odgovore. Pojavit će vam se prozorčić, te ako je tekst isti kao i na slici znači da ste odgovorili na sva pitanja te kliknite OK. U suprotnom kliknite Cancel i provjerite na koja pitanja niste odgovorili. U slučaju da je vrijeme isteklo ne možete dalje nastaviti s provjerom znanja te ga morate poslati na ocjenjivanje.

 

Nakon potvrde o snimljenim odgovorima pojavit će se još jedan prozorčić na koji kliknite OK ako ste zaista sigurni da želite vaš test poslati na ocjenjivanje ili na Cancel ako želite dalje rješavati test.

 

Ako ste uspješno učinili sve te korake pojavit će vam se poruka da ste uspješno obavili provjeru znanja te kliknite na opciju View results kako bi pregledali vašu uspješnost.

Upute

Upute za korištenje softvera koje su bile raspoložive na hrvatskom jeziku

Upute za korištenje softvera koje su bile raspoložive na engleskom jeziku

Savjeti

Sigurnost korisničkog imena i lozinke

Korisničko ime i lozinka zajedno služili su za identifikaciju (ime) i potvrdu identifikacije (lozinka) prilikom prijave na sustav. Kako je korisničko ime često bilo javno dostupno, te ga je na taj način jednostavno bilo saznati, o lozinci ovisi da li se netko mogao indetificirati kao korisnik čije je korisničko ime uneseno.

Što se može dogoditi ako netko sazna lozinku drugog korisnika?

Osoba koja je znala tuđe korisničko ime i lozinku mogla se indentificirati kao korisnik čije podatke je znala. Ona je mogla koristiti sustav jednako kao i korisnik za kojeg se predstavljala. Zato je bilo važno pažljivo odabrati lozinku i čuvati je kao tajnu.

Ako se netko lažno predstavio WebCT alatu, korisniku je mogao je nanijeti štetu na način da je ispunio kviz, poslao poruku neprimjerenog sadržaja, imao uvid u ocjene,...

Savjeti za odabir i čuvanje lozinki

Ovdje smo pokazali nekoliko savjeta za čuvanje lozinki:

 • Izbjegavajte korištenje sljedećih riječi za lozinku:
  • Ime, prezime, nadimak, ime kućnog ljubimca i slične riječi koje bi netko tko vas poznaje lako mogao pogoditi
  • Često korištene riječi, npr. hrvatska, ljubav, olovka i sl., kao i sve riječi koje se nalaze u hrvatskom ili stranom rječniku
 • Nemojte odabrati lozinku koja je jednaka vašem korisničkom imenu.
 • Dobro je ako lozinka uključuje velika i mala slova, brojeve i posebne znakove.
 • Za lozinku nemojte upotrebljavati slova s dijakritičkim znakovima (č,ć,ž,š,đ).
 • Lozinke gotovo uvijek moraju imati najmanje 6 ili 8 znakova - što je duža lozinka, teže ju je pogoditi.
 • Ne zapisujte lozinku na papir, a ako ju imate zapisano, nemojte ju držati na vidljivom mjestu (POST-IT na monitoru, papir u ladici od stola,...).
 • Nemojte davati lozinku drugim osobama.

 
 
 
 
 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju