Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2006. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
Naslovnica
menu 1
Izvještaj 2006
menu 2
Obrađena pitanja
menu 3
Usporedba odgovora
menu 4

Usporedba odgovora za pitanja koja se ponavljaju kroz više godina

Kako su na neka ista pitanja odgovorile članice u periodu od 2000. do 2006. godine

Copyright ©2007. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.