IZVJEŠTAJI I ANKETE ZA 2000.g.

Po završetku još jedne godine djelovanja Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet zatražila je od svojih ustanova članica godišnji izvještaj o uporabi resursa koje im je CARNet dao na raspolaganje. Članice su za potrebe ankete bile razvrstane u pet kategorija (ustanove visoke naobrazbe, javni instituti, ostale punopravne članice, pridružene članice i privremene članice). Od ukupno 174 anketiranih članica (uključujući i njihove dodatne lokacije) izvještaj je do roka dostavilo 164 članica. Analiza koja slijedi obuhvatila je izvještaje primljene do roka.

Struktura dostavljenih izvještaja prema kategorijama članicaPostotak odgovorenih izvještaja i anketa:

Izvještaji ustanova i ankete o suradnji s CARNetom:

                                                               anketirane ustanove: 174 (zajedno sa dodatnim lokacijama)
                                                               primljeni izvještaji u roku (ušli u analizu): 164
 
Svi

Ustanove visoke naobrazbe

Javni instituti

Ostale punopravne članice

Pridružene članice

Privremene članice


NAPOMENA: Na neka pitanja iz izvještaja i anketa nismo dobili odgovore, pa o tome i ovisi analiza provedena u ovoj obradi!