Popis obrađenih anketnih pitanja
Izvještaj ustanova za 2000. god. i anketa o suradnji s CARNetom
pitanja su bila organizirana u pet cjelina

I. Opći podaci:
(povratak)

II. Podaci o računalnoj opremljenosti:
(povratak) III. Podaci o uporabi računalnih resursa, posebno CARNeta/Interneta:
(povratak)