struktura dostavljenih izvještaja prema kategorijama
ustanove visoke naobrazbe
83
javni instituti
35
ostale punopravne članice
17
pridružene članice
9
privremene članice
20
ukupno
164

povratak