struktura dostavljenih izvještaja prema kategorijama
ustanove visoke naobrazbe
89
javni instituti
24
ostale punopravne članice
21
pridružene članice
13
privremene članice
22
ukupno
169

povratak