Usporedba odgovora

Kako su na neka ista pitanja odgovorile članice 1997., 1998., 1999., 2000. i 2001. godine

Ima li članica lokalnu mrežu?

Potvrdno odgovorili:


Koliko računalnih učionica ima fakultet;
Koliko računalnih učionica fakulteta je povezano na Internet?
Postotak računala u ustanovi s Internet priključkom:

Ima li članica, na nekoj od lokacija, stalni priključak na Internet preko komercijalnog davatelja usluga?
Potvrdno odgovorili:

Imaju li studenti mogućnost pristupa Internetu na fakultetu izvan nastave?

slijedeca stranica