Za potrebe ankete ustanove članice su razvrstane u pet kategorija: ustanove visoke naobrazbe, javni instituti, ostale punopravne članice, pridružene članice i privremene članice.

Od 203 ustanove godišnji izvještaj je dostavilo 187 članica.


Postotak odgovorenih izvještaja i anketa: