Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2004. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
menu 5
menu 6

Godišnji izvještaji za 2004. godinu

 

 

Pitanja su podijeljena u 5 cjelina:

1. Opći podaci

2. Podaci o računalnoj opremljenosti i korištenju

3. Anketa o korištenju CARNetovih usluga

4. Ocjena rada CARNeta u 2004. godini

5. Suradnja s CARNet-om u cijelosti

 

 

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.
Mail to
webmaster@CARNet.hr