Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2004. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
menu 5
menu 6

Popis obrađenih anketnih pitanja

 

 

1. Opći podaci

 • Postoji li u organizacijskoj strukturi Vaše ustanove tijelo koje planira informatizaciju (npr. Odbor za informatiku, Povjerenstvo za informatiku i sl.)?
 • Je li CARNet koordinator član tog tijela? (da/ne)
 • Je li CARNet sistem-inženjer član tog tijela? (da/ne)
 • Postoji li na Vašoj ustanovi informatička služba? (da/ne)Ima li tko od djelatnika informatičke službe neki IT certifikat? (da/ne)
 • Poslove sistem-inženjera na Vašoj ustanovi obavlja:
 • Koristite li usluge neke komercijalne tvrtke u održavanju svojeg informacijskog sustava? (da/ne)

Povratak na prethodnu stranicu


2. Podaci o računalnoj opremljenosti i korištenju

 • Navedite ukupan broj računala na ustanovi (prijenosna, stolna, poslužitelji, ostalo)
 • Navedite broj i tip računala nabavljenih u 2004. (prijenosna, stolna, poslužitelji, ostalo)
 • Koliko računalnih učionica ima Vaša ustanova?
 • Koliko je računala u računalnim učionicama?
 • Koliko je računalnih učionica ustanove povezano na Internet?
 • Imaju li studenti mogućnost pristupa Internetu u ustanovi izvan nastave?
 • Imaju li učenici mogućnost pristupa Internetu u ustanovi izvan nastave?
 • Ukoliko je odgovor "da": Broj računala u ustanovi za pristup Internetu izvan nastave
 • Procijenite koliko znanstveno-nastavnog osoblja komunicira sa studentima putem e-maila
 • Navedite ukupan broj korisničkih računa u ustanovi
 • Broj otvorenih korisničkih računa za studente
 • Broj otvorenih korisničkih računa za znanstveno-nastavno osoblje
 • Otvarate li automatski korisničke račune studentima kod upisa?
 • Otvarate li automatski korisničke račune djelatnicima i suradnicima kod zapošljavanja?
 • Otvarate li automatski korisničke račune učenicima kod upisa?
 • Otvarate li automatski korisničke račune djelatnicima kod zapošljavanja?

Povratak na prethodnu stranicu


3. Anketa o korištenju CARNetovih usluga

 • Kako ocjenjujete CUC 2004? (1,2,3,4,5) ?
 • Ocijenite CUC u odnosu na prošlogodišnji?
 • Postoji li na Vašoj ustanovi potreba za videokonferencijskim uslugama?
 • Ukoliko Vaša ustanova nema učionicu za videokonferencijske prijenose (TCR), jeste li upoznati s pravima i mogućnostima Vaše ustanove za korištenje TCR-ova na drugim članicama CARNeta?
 • Ukoliko je Vaša ustanova koristila CARNetov sustav videokonferencija, kako ocjenjujete zadovoljstvo tom uslugom: (1,2,3,4,5)?
 • Je li Vaša ustanova zainteresirana za korištenje CARNet multicast usluge? (da/ne)
 • Je li zainteresirana za sudjelovanje u testnoj fazi, prije same implementacije multicast usluge za CARNet mrežu? (da/ne)
 • Je li Vaša ustanova zainteresirana za postavljanje panoramskih IP kamera (ipWebCam)? (da/ne)
 • Postoji li na Vašoj ustanovi bežični pristup lokalnoj mreži? (da/ne)
 • Ukoliko postoji bežični pristup, postoji li autentikacija korisnika? (da/ne)
 • Je li Vaša ustanova zainteresirana za postavljanje bežičnih pristupnih točaka (wireless hot-spot), za pristup Internetu krajnjih korisnika? (da/ne)
 • Koriste li djelatnici Vaše ustanove baze podataka u sklopu CARNetovog projekta Centra za online baze podataka (http://baze.szi.hr)? (da/ne)
 • Prosljeđujete li djelatnicima Vaše ustanove obavijesti o seminarima za pretraživanje baza podataka? (da/ne)
 • Omogućavate li djelatnicima Vaše ustanove pristup informacijskim izvorima (e-časopisima, e-knjigama, bazama podataka i sl.) uključujući baze preko Centra za online baze podataka od kuće preko institucijskog proxy poslužitelja? (da/ne)
 • Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje ne, planirate li uspostaviti institucijski proxy server koji bi znanstvenicima olakšao pristup komercijalnim informacijama koje su im na raspolaganju s institucijskih IP raspona? (da/ne)
 • Jeste li čuli za programe CARNetove e-learning akademije: E-learning Tutoring, Course Design i E-learning Management? (da/ne)
 • Znate li što je to Vijeće korisnika? (da/ne)
 • Znate li tko su članovi Predsjedništva Vijeća korisnika? (da/ne)
 • Jeste li upoznati s radom aktualnog Predsjedništva? (da/ne)
 • Ukoliko ste upoznati s radom Predsjedništva, molimo Vas da date ocjenu rada

Povratak na prethodnu stranicu


4. Ocjena rada CARNeta u 2004. godini

 • Ocjena važnosti CARNetovih resursa
 • Ocjena zadovoljstva CARNetovim resursima
 • Ocjena važnosti podrške korisnicima
 • Ocjena zadovoljstva podrškom korisnicima
 • Ocjena važnosti obrazovanja
 • Ocjena zadovoljstva obrazovanjem
 • Ocjena važnosti CARNetovih informacijskih servisa
 • Ocjena zadovoljstva CARNetovim informacijskim servisima
 • Ocjena važnosti promocije
 • Ocjena zadovoljstva promocijom

Povratak na prethodnu stranicu


5. Suradnja s CARNet-om u cijelosti

 • Ukoliko biste samo jednom ocjenom izrazili svoje mišljenje o suradnji ustanove i CARNet-a, koju ocjenu biste dali? 

Povratak na prethodnu stranicu

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.
Mail to
webmaster@CARNet.hr