Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2004. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
menu 5
menu 6

Usporedba odgovora za pitanja koja se ponavljaju kroz više godina

 

 

Kako su na neka ista pitanja odgovorile članice od 2000. do 2004. godine:

 

 • Koliko računalnih učionica ima fakultet?

 • Koliko računalnih učionica fakulteta je povezano na Internet?

 • Imaju li studenti mogućnost pristupa Internetu na fakultetu izvan nastave?

 • Postotak otvorenih korisničkih računa na ustanovama visoke naobrazbe

 • Ocjena CUC-a

 • Ocjena zadovoljstva CARNetovih aktivnosti i resursa ustanova visoke naobrazbe

 • Ocjena zadovoljstva CARNetovih aktivnosti i resursa na institutima

 • Ocjena zadovoljstva CARNetovih aktivnosti i resursa na ostalim punopravnim ustanova

 • Ocjena zadovoljstva CARNetovih aktivnosti i resursa na svim ustanovama

 • Ocjena važnosti CARNetovih aktivnosti i resursa ustanova visoke naobrazbe

 • Ocjena važnosti CARNetovih aktivnosti i resursa na institutima

 • Ocjena važnosti CARNetovih aktivnosti i resursa na ostalim punopravnim ustanova

 • Ocjena važnosti CARNetovih aktivnosti i resursa na svim ustanovama

 • Ocjena suradnje ustanove i CARNeta

Povratak na prethodnu stranicu

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.
Mail to
webmaster@CARNet.hr