Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2005. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
Naslovnica
menu 1
Izvještaj 2005
menu 2
1. cjelina
2. cjelina
3. cjelina
4. cjelina
5. cjelina
6. cjelina
Obrađena pitanja
menu 3
Usporedba odgovora
menu 4

4. Suradnja ustanove s pojedinim službama u CARNetu

Kliknite na tekst pitanja kako biste vidjeli rezultate odgovaranja:

Koliko ste zadovoljni suradnjom s pojedinim službama u CARNetu?
(Napomena: 0-nemam mišljenje, 1-ne zadovoljava, 5-iznimno zadovoljava)

Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.