Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2005. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
Naslovnica
menu 1
Izvještaj 2005
menu 2
1. cjelina
2. cjelina
3. cjelina
4. cjelina
5. cjelina
6. cjelina
Obrađena pitanja
menu 3
Usporedba odgovora
menu 4

Godišnji izvještaji za 2005. godinu

Pitanja su podijeljena u 6 cjelina:

1. Opći podaci

2. Podaci o računalnoj opremljenosti i korištenju

3. Anketa o korištenju CARNetovih usluga

4. Suradnja ustanove s pojedinim službama u CARNetu

5. Ocjena rada CARNeta u 2005. godini

6. Suradnja s CARNetom u cijelosti

Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.