Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2005. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
Naslovnica
menu 1
Izvještaj 2005
menu 2
Obrađena pitanja
Izvještaji
Usporedbe
menu 3
Usporedba odgovora
menu 4

Popis obrađenih anketnih pitanja

1. Opći podaci

 • Postoji li u organizacijskoj strukturi Vaše ustanove tijelo koje planira informatizaciju (npr. Odbor za informatiku, Povjerenstvo za informatiku i sl.)?
 • Je li CARNet koordinator član tog tijela?
 • Je li CARNet sistem-inženjer član tog tijela?
 • Postoji li na Vašoj ustanovi informatička služba?
 • Ima li tko od djelatnika informatičke službe neki IT certifikat?
 • Poslove sistem-inženjera na Vašoj ustanovi obavlja:
 • Koristite li usluge neke komercijalne tvrtke u održavanju svojeg informacijskog sustava?

2. Podaci o računalnoj opremljenosti i korištenju

 • Navedite ukupan broj računala na ustanovi (prijenosna, stolna, poslužitelji, ostalo)
 • Navedite broj i tip računala nabavljenih u 2005. (prijenosna, stolna, poslužitelji, ostalo)
 • Koliko računalnih učionica ima Vaša ustanova?
 • Koliko je računala u računalnim učionicama?
 • Koliko je računalnih učionica ustanove povezano na Internet?
 • Imaju li studenti mogućnost pristupa Internetu u ustanovi izvan nastave?
 • Broj računala u ustanovi za pristup Internetu izvan nastave
 • Otvarate li automatski korisničke račune studentima kod upisa?
 • Otvarate li automatski korisničke račune djelatnicima i suradnicima kod zapošljavanja?
 • Procijenite koliko znanstveno-nastavnog osoblja komunicira sa studentima putem e-maila
 • Koliko znanstveno-nastavnog osoblja objavljuje materijale za nastavu na webu?

3. Anketa o korištenju CARNetovih usluga

 • Kako ocjenjujete CUC 2005?
 • Ocijenite CUC u odnosu na prošlogodišnji?
 • Postoji li na Vašoj ustanovi potreba za videokonferencijskim uslugama?
 • Ukoliko Vaša ustanova nema učionicu za videokonferencijske prijenose (TCR), jeste li upoznati s pravima i mogućnostima Vaše ustanove za korištenje TCR-ova na drugim članicama CARNeta?
 • Ukoliko je Vaša ustanova koristila CARNetov sustav videokonferencija, kako ocjenjujete zadovoljstvo tom uslugom:
 • Koliko nastavnika s drugih ustanova održava nastavu na Vašoj ustanovi?
 • Koliko nastavnika s Vaše ustanove održava nastavu na drugim ustanovama?
 • Jeste li zainteresirani za postavljanje Internet kioska na Vašoj ustanovi?
 • Sudjelujete li u distribuciji informacija o raspoloživim informacijskim izvorima koji su osigurani za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu unutar Vaše ustanove?
 • Koriste li djelatnici Vaše ustanove baze podataka u sklopu CARNetovog projekta Centra za online baze podataka (http:/baze.szi.hr)?
 • Koriste li djelatnici Vaše ustanove zbirke elektroničkih časopisa u sklopu hrvatskog akademskog konzorcija (ScienceDirect, SpringerLink, WileyInterscience, BlackwellSynergy i dr.) koje se također nude kroz Centar za online baze podataka?
 • Jesu li djelatnici Vaše ustanove upoznati s prednostima i mogućnostima koje nudi LinkSolver za Ovidove baze podataka?
 • Prosljeđujete li djelatnicima Vaše ustanove obavijesti o seminarima za pretraživanje baza podataka?
 • Je li Vaša ustanova zainteresirana za in-house tečajeve o pretraživanju i korištenju online baza i elektroničkih časopisa?
 • Jeste li čuli za programe CARNetove e-learning akademije: E-learning Tutoring, Course Design i E-learning Management?
 • Kako biste ocijenili primjenu e-learninga na Vašoj ustanovi?
 • Smatrate li da je nastavnike na Vašoj ustanovi potrebno obrazovati za primjenu e-learninga?
 • Ukoliko smatrate da postoji potreba za obrazovanjem nastavnika, molimo da navedete koji oblik obrazovanja od navedenih smatrate najprikladnijim:
 • Jeste li upoznati s uslugom servisa obrazovanja CARNet sistem-inženjera?
 • Je li Vaša ustanova donijela sigurnosnu politiku?
 • Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje da, je li donošenje sigurnosne politike utjecalo na promjenu stanja računalne sigurnosti u ustanovi?
 • Ukoliko Vaša ustanova još nije donijela sigurnosnu politiku, molimo da navedete je li u planu donošenje takvog dokumenta?

4. Suradnja ustanove s pojedinim službama u CARNet

 • Suradnja ustanove sa Službom za članice
 • Suradnja ustanove sa Službom za izgradnju i održavanje CARNet mreže
 • Suradnja ustanove s Helpdeskom za sistem inženjere
 • Suradnja ustanove s CMU službom
 • Suradnja ustanove sa Službom za održavanje mrežnih poslužitelja
 • Suradnja ustanove s Helpdeskom za krajnje korisnike
 • Znate li što je to Vijeće korisnika?
 • Znate li tko su članovi Predsjedništva Vijeća korisnika?
 • Jeste li upoznati s radom aktualnog Predsjedništva?
 • Ukoliko ste upoznati s radom Predsjedništva, molimo Vas da date ocjenu rada

5. Ocjena rada u CARNetu u 2005. godini

 • Ocjena važnosti CARNetovih resursa
 • Ocjena zadovoljstva CARNetovim resursima
 • Ocjena važnosti podrške korisnicima
 • Ocjena zadovoljstva podrškom korisnicima
 • Ocjena važnosti obrazovanja
 • Ocjena zadovoljstva obrazovanjem
 • Ocjena važnosti CARNetovih informacijskih servisa
 • Ocjena zadovoljstva CARNetovim informacijskim servisima
 • Ocjena važnosti promocije
 • Ocjena zadovoljstva promocijom

6. Suradnja  CARNetom u cjelini

 • Ukoliko biste samo jednom ocjenom izrazili svoje mišljenje o suradnji Vaše ustanove i CARNeta, koju biste ocjenu dali?
 • Kako ocjenjujete aktivnosti CARNeta u odnosu na prethodnu godinu?

Povratak na prethodnu stranicu

Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.