Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2005. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
Naslovnica
menu 1
Izvještaj 2005
menu 2
Obrađena pitanja
Izvještaji
Usporedbe
menu 3
Usporedba odgovora
menu 4

Godišnji izvještaji za 2005. godinu

Popis obrađenih anketnih pitanja:

1. Opći podaci

2. Podaci o računalnoj opremljenosti i korištenju

3. Anketa o korištenju CARNetovih usluga

4. Suradnja ustanove s pojedinim službama u CARNet

5. Ocjena rada u CARNetu u 2005. godini

6. Suradnja s CARNetom u cjelini

 

Usporedba odgovora

Kako su na neka ista pitanja odgovorile članice od 2000. do 2005. godine.

Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.