Hrvatska akademska i istraživačka mreža
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA 2005. GODINU
Hrvatska akademska i istraživačka mreža  
Naslovnica
menu 1
Izvještaj 2005
menu 2
Obrađena pitanja
menu 3
Usporedba odgovora
menu 4

Ocjena zadovoljstva CARNetovih aktivnosti i resursa na institutima

  2000. god 2001. god 2002. god 2003. god 2004. god 2005. god
oprema CARNet čvora u ustanovi 3,34 4,24 4,03 4,48 4,42 4,43
brzina veze ustanove prema CARNetu 3,12 4,32 4,22 4,43 4,30 4,54
brzina veze CARNeta i svijeta 3,70 4,04 4,17 4,54 4,44 4,48
usluga CARNetovih modemskih ulaza 3,56 3,89 3,22 3,48 3,56 3,85
podrška krajnjim korisnicima 4,25 4,46 4,50 2,97 4,40 4,52
podrška sistem inženjerima 4,14 4,50 4,28 3,65 4,40 4,59
tečajevi za sistem inženjere 4,30 4,55 4,00 2,70 4,31 4,13
sadržaj (korisnost) poslužitelja www.carnet.hr 4,16 4,09 4,22 4,04 4,29 4,41
sadržaj (korisnost) servisa sistemac.carnet.hr 4,22 4,40 4,09 3,50 4,38 4,52

 

Povratak na prethodnu stranicu

Sljedeće pitanje

 

Copyright ©2005. CARNet. Sva prava zadržana. Impressum.