IZVJEŠTAJI I ANKETE ZA 1997.g.

Po završetku još jedne godine djelovanja Hrvatska akademska i istraživačka mreza CARNet zatražila je od svojih ustanova članica godišnji izvještaj o uporabi resursa koje im je CARNet dao na raspolaganje. Članice su za potrebe ankete bile razvrstane u četiri kategorije (fakulteti, instituti, ostale punopravne članice i pridružene članice). Od ukupno 139 anketiranih članica (uključujući i njihove dodatne lokacije)  izvještaj je dostavilo 127 članica.

Struktura dostavljenih izvještaja prema kategorijama članica


Postotak odgovorenih izvještaja i anketa:

Izvještaji ustanova i ankete o suradnji s CARNetom:

odaslani izvještaji: 139 (zajedno sa dodatnim lokacijama)
ispunjeni izvještaji: 127

Svi
Fakulteti

Instituti

Ostale punopravne članice

Pridružene članice

 

Ankete za CARNet koordinatore:

odaslane ankete: 137 (zajedno sa dodatnim lokacijama)
ispunjene ankete: 108

Svi
Fakulteti

Instituti

Ostale punopravne članice

Pridružene članice

 

Anketa za CARNet sistem inženjere:

odaslane ankete: 105
ispunjene ankete: 72

Svi
Fakulteti

Instituti

Ostale punopravne članice

Pridružene članice


NAPOMENE:

Obrasce za izvještaje, ankete za koordinatore i ankete za sistem inženjere možete vidjeti u .doc formatu:

  Fakulteti Instituti Ostale punopravne članice Pridružene članice
Izvještaj ustanove za 1997. god. i anketa o suradnji s CARNetom
Anketa za CARNet koordinatora za 1997. god.
Anketa za CARNet sistem inženjera za 1997. god.