Anketa za CARNet sistem inženjera za 1997. god.

Ocijenite zainteresiranost za Internet u ustanovi:

(NAPOMENA: 1 - najniža zainteresiranost, 5 - najviša zainteresiranost)


Ocijenite koliko Vam u tome (zainteresiranosti korisnika za Internet) pomaže:

(NAPOMENA: 1 - najniži utjecaj, 5 - najviši utjecaj)


Ocijenite u kolikoj mjeri, prema Vašem mišljenju, mogu utjecati na povećanje zainteresiranosti za Internet/CARNet:

(NAPOMENA: 1 - najniži utjecaj, 5 - najviši utjecaj)


Ocijenite od kolike je važnosti pomoć koju Vam u Vašem daljnjem radu može pružiti:

(NAPOMENA: 1 - najniži utjecaj, 5 - najviši utjecaj)


Ocijenite koliko vas zadovoljava:

(NAPOMENA: 1 - najniža ocjena, 5 - najviša ocjena)

Napomena: rubrika nemam mišljenje ne daje ocjenu pojedinog anketnog pitanja već koliko posto anketiranih nije imalo mišljenje (5 = 100%)


Ocijenite važnost (prioritete) aktivnosti Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet:

(NAPOMENA: 1 - nevažno, 5 - iznimno važno)