IZVJEŠTAJI I ANKETE ZA 1998.g.

Po završetku još jedne godine djelovanja Hrvatska akademska i istrazivačka mreža CARNet zatrazila je je od svojih ustanova članica godišnji izvještaj o uporabi resursa koje im je CARNet dao na raspolaganje. Članice su za potrebe ankete bile razvrstane u četiri kategorije (ustanove visoke naobrazbe, javni instituti, ostale punopravne članice, pridružene članice i privremene članice). Od ukupno 142 anketiranih članica (uključujući i njihove dodatne lokacije) izvještaj je dostavilo 138 članica.

Struktura dostavljenih izvještaja prema kategorijama članica


Postotak odgovorenih izvještaja i anketa:

Izvještaji ustanova i ankete o suradnji s CARNetom:

odaslani izvještaji: 142 (zajedno sa dodatnim lokacijama)
ispunjeni izvještaji: 138

 
Svi

Ustanove visoke naobrazbe

Javni instituti

Ostale punopravne članice

Pridružene članice

Privremene članice

 


NAPOMENA: Na neka pitanja iz izvještaja i anketa nismo dobili odgovore, pa o tome i ovisi analiza provedena u ovoj obradi!