Popis obrađenih anketnih pitanja

Izvještaj ustanova za 1998. god. i anketa o suradnji s CARNetom
pitanja su bila organizirana u pet cjelina

I. Opći podaci:
(povratak)

II. Podaci o računalnoj opremljenosti:
(povratak)

III. Podaci o uporabi računalnih resursa, posebno CARNeta / Interneta:
(povratak)

IV. Anketa o stanju i mogućnostima unapređenja uporabe Interneta:
(povratak)

V. Suradnja ustanova s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet:
(povratak)

 

 

Usporedba odgovora
Kako se na ista pitanja odgovaralo 1997, a kako 1998. godine:
(povratak)