struktura dostavljenih izvještaja prema kategorijama

ustanove visoke naobrazbe

68

javni instituti

25

ostale punopravne članice

16

pridružene članice

9

privremene članice

24


povratak