Popis obrađenih anketnih pitanja
Izvještaj ustanova za 1999. god. i anketa o suradnji s CARNetom
pitanja su bila organizirana u pet cjelina

I. Opći podaci:
(povratak)

II. Podaci o računalnoj opremljenosti:
(povratak) III. Podaci o uporabi računalnih resursa, posebno CARNeta/Interneta:
(povratak) IV. Anketa o stanju i mogućnostima unapređenja uporabe Interneta:
(povratak) V. Suradnja ustanova s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet:
(povratak)
 
 

Usporedba odgovora
Kako se na ista pitanja odgovaralo 1997., 1998.,  a kako 1999. godine:
(povratak)