Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
Usavršavanje kadrova
Prihodi
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Usavršavanje kadrova

Tijekom 2001. godine glavni je naglasak stavljen na promociju CARNeta kao ustanove koja spremno i rado surađuje sa studentima. Predstavljanjem na manifestaciji "Job Fair" i "Career Day" većem broju studenata Sveučilišta u Zagrebu, pokazane su mogućnosti suradnje s CARNetom te je stvorena baza osoba zainteresiranih za povremeni ili trajni angažman. Studentima je također pružena mogućnost izrade seminarskih radova i sudjelovanja na CARNetovim projektima.
Nastavljen je trend širenja stručnih te interpersonalnih i menadžerskih vještina i znanja zaposlenika započet u proteklim godinama. Ravnateljica CARNeta Jasenka Gojšić završila je poslijediplomski studij poslovnog upravljana čime je, posebno ističemo, CARNet dobio svog drugog MBA-ovca.
U nastojanju da se novi zaposlenici što brže i lakše uklope u našu radnu sredinu, osmišljen je i pokrenut orijentacijski program za novozaposlene. Poseban naglasak stavljen je na njihovo mentoriranje sa željom da ono u CARNetu postane dio uobičajene prakse.

U 2002. godini ponajviše se radilo na razvoju i implementaciji sustava za praćenje i procjenjivanje radne uspješnosti, identificiranju kompetencija ključnih za uspjeh djelatnika, odnosno ustanove kao cjeline te postavljanje CARNetova obrazovnog standarda. Nastavljeno je predstavljanje CARNeta kao poslodavca te je osuvremenjen sustav prikupljanja ponuda kandidata zainteresiranih za posao. Na području stručnog usavršavanja održan je kontinuitet tako da su djelatnici, osim na seminarima organiziranim unutar ustanove, imali priliku i individualno polaziti seminare i tečajeve za usvajanje stručnih i menadžerskih znanja te sudjelovati na domaćim i stranim konferencijama. Tijekom 2002. godine CARNet je dobio nekoliko novih magistara te certificiranih predavača Cisco akademije.

U okviru brojnih projekata nastavljena je intenzivna suradnja sa studentima, kao i suradnja sa studentskom organizacijom IASTE na programu međunarodne studentske razmjene.

Krajem 2002. podijeljene su CARNetove nagrade i priznanja osobama koje su dale poseban doprinos radu ustanove, najboljim djelatnicima te, ove godine prvi put, i najboljim timovima.

Nagrade i priznanja dobili su:

 • mr.sc. Predrag Pale - nagrada za izniman doprinos utemeljenju te trajan angažman na cjelokupnom razvoju i djelovanju CARNeta
 • prof.dr.sc. Slavko Krajcar - povelja za doprinos cjelokupnom razvoju i djelovanju CARNeta
 • Ivan Marić - godišnja nagrada za dugogodišnji rad na razvoju CARNet mreže te spajanje na GEANT mrežu
 • Igor Velimirović - pohvala za godišnji rad, za uspješnu realizaciju niza projekata te sveukupni angažman na podizanju kvalitete rada CARNetovih servisa
 • Vesna Kezdorf - pohvala za godišnji rad za podizanje kvalitete rada općih poslova i sveukupni angažman u CARNetu
 • Ivana Jelačić - pohvala za godišnji rad za besprijekorno funkcioniranje pravnih poslova u pravno najizazovnijoj godini u CARNetu
 • Nikolina Bradić Belobrajdić - pohvala za uspješno vođenje projekata te realizaciju novog CARNetova javnog weba
 • Sanda Starešina - pohvala za rad i uspješnu promociju projekta zaštite, digitalizacije i popularizacije sveukupne baštine Silvija Strahimira Kranječevića
 • mr.sc. Danijel Mišćin - priznanje za projekt zaštite, digitalizacije i popularizacije sveukupne baštine Silvija Strahimira Kranjčevića
 • Anamarija Sorić i Zoran Birimiša - pohvala istaknutom timu za uspješnu organizaciju trećeg CEENet i NATO Workshopa
 • Vesna Vlahović Štetić, Nataša Hoić-Božić, Danijela Horvat, Petar Pervan te Sonja Prišćan kao voditelji timova - pohvala istaknutom timu za uspješnu suradnju na programu obrazovnih projekata.
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.