Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
Usavršavanje kadrova
Prihodi
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Unaprjeđenje poslovanja ustanove

CARNet je u proteklom razdoblju nastojao i nadalje razvijati svoje poslovanje i poslovne procese kroz maksimalnu primjenu informacijskih tehnologija, razvojem ljudskih potencijala i projektnim radom kao temeljnim načinom za provedbu svih aktivnosti. U tom smislu uvodila se sve veća transparentnost poslovanja, orijentacija prema korisnicima i metrički sustavi poslovnih procesa i servisa.

Projektni način rada

Značajne pomake u organizacijskom smislu CARNet je postigao uvođenjem projektnog rada, te je tijekom proteklog razdoblja nastavio s razvojem i automatizacijom sustava praćenja i koordinacije projekata i servisa, a posebna je pažnja usmjerena praćenju troškova na svim razinama od projekata preko poslovnih procesa do organizacijskih jedinica.

Usavršavanje zaposlenika

Praćenje razvitka na području informacijskih tehnologija i zahtjevi koji se pred CARNet postavljaju traže od njegovih djelatnika kontinuirano učenje i stjecanje novih znanja. U CARNetu se posebna pažnja usmjeruje razvoju zaposlenika, ali i stvaranju poticajne radne atmosfere i organizacijske kulture kao okoline za provedbu mnogobrojnih projekata.

U skladu s tim načinjene su izmjene i dopune CARNetova orijetnacijskog programa za novozaposlene te su poticani mentoriranje i razmjena znanja među zaposlenicima. Uz već uhodan sustav provedbe godišnjih intervjua, u 2002. godini ponajviše se radilo na razvoju i implementaciji sustava za praćenje i procjenjivanje radne uspješnosti, identificiranju kompetencija ključnih za uspjeh djelatnika, odnosno ustanove kao cjeline te postavljanju CARNetova obrazovnog standarda.

Informacijski sustav kao važna potpora poslovanju

Tijekom 2001. i 2002. godine nastavio se razvoj i implementacija internih informacijskih sustava. Uspostavom središnjeg adresara i urudžbenog zapisnika, baze kadrova, projekata i servisa, te organizacijom službi poput nabave, skladišta i računovodstva uz pomoć intranet tehnologija, stvoreni su preduvjeti za lakšu i efikasniju komunikaciju te bolje praćenje poslovnih procesa i alokaciju resursa unutar CARNeta.

Uređenje poslovnog i korisničkog prostora

Početkom ožujka 2001. započeta je rekonstrukcija poslovne zgrade Sveučilišnoga računskog centra u kojoj se zajednički nalaze ustanove SRCE i CARNet. U toku protekle godine uređeni su radni prostori za zaposlenike na 1. i 2. katu objekta, kao i prostor na 2. katu zgrade za specifičnu mrežnu opremu, koja se nalazi u izdvojenom režimu klimatizacije i sigurnosne zaštite. U 2003. godini nastavlja se s rekonstrukcijom zgrade, kad se planira se i uređenje cjelokupnog prizemlja koje će postati prostor za korisnike usluga CARNeta i SRCA. U njemu će se izvesti nekoliko učionica, help-desk za korisnike, otvorena javna računala i zajednička restauracija.

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.