Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
Usavršavanje kadrova
Prihodi
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Prihodi

Prihodi u 2001. godini

Proračun 2001 Plan NN 130/00 Realizirano
Ustanova
5.460.521,00
6.875.252,38
Zaposlenici
2.260.977,00
3.527.848,00
Materijalni troškovi
3.199.544,00
3.347.404,38
Program telekomunikacijskih kapaciteta
19.111.750,00
18.111.749,36
Projekti Interneta za Rapubliku Hrvatsku
9.000.000,00
8.700.000,00
Pilot projekt spajanja škola na Internet
584.793,00
584.792,26
Priprema projekta "Sigurnost računalnih sustava u Republici hrvatskoj"
1.150.000,00
1.149.999,31
Priprema projekta "Uključivanje RH u projekt Pan-Europske mreže TEN 155"
32.981.712,00
33.318.418,12
Kapitalne investicije
15.277.074,00
14.394.933,21
UKUPNO
83.565.850,00
83.135.144,64

Prihodi u 2002. godini

Proračun 2002 Plan NN 116/01 Realizirano
Ustanova
8.672.130,00
9.431.412,00
Zaposlenici
3.155.397,00
3.922.152,00
Materijalni troškovi
5.516.733,00
5.509.260,00
Program telekomunikacijskih kapaciteta
20.000.000,00
17.933.333,00
Projekti Interneta za Republiku Hrvatsku
10.981.932,00
9.151.610,00
Projekt "Uključivanje RH u projekt Pan-Europske mreže TEN 155"
28.000.000,00
28.666.667,00
Kapitalne investicije
10.200.000,00
9.456.374,00
UKUPNO
77.854.062,00
74.639.396,00

 

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.