Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 
Izdanja 2001./2002.

CARNet svojim izdanjima (brošure, CD-ROM, filmovi) nastoji pomoći korisnicima pri snalaženju s novim tehnologijama. Ujedno, tim se izdanjima korisnike upoznaje s CARNetovim projektima.

"Net's Go" CD-ROM i brošure

U lipnju 2001. CARNet je izdao CD-ROM pod nazivom "Net's Go" koji mogu rabiti korisnici koji na svojim računalima imaju instaliran Windows sustav, ali i Linux te je atipičan proizvod hrvatskih davatelja Internet usluga. Sadrži upute za rad, izbor programske podrške, vodič kroz mrežne servise, tečajeve CARNeta i SRCA te opće informacije o CARNetu. CD je izdan u nakladi od 10 000 komada, distribuiran je po ustanovama članicama, a mogao se dobiti i u Help-desku CARNeta u Zagrebu kao i u lokalnim čvorištima u Rijeci, Osijeku, Splitu i Puli.
Uz CD, studenti i drugi pripadnici akademske zajednice dobivali su i istoimenu knjižicu u kojoj je izdan dio materijala s CD-a kako bi se početnicima olakšalo korištenje CMU-a i Interneta.

Godišnje izvješće ustanova članica

Na osnovi podataka ustanova članica (sveučilišta i fakulteti u njihovu sastavu, druge visokoškolske ustanove te znanstveno-istraživački instituti) nastalo je Godišnje izvješće ustanova članica za 2001. i 2002. godinu. Izvještaji su dostupni na adresi www.carnet.hr/clanice.

Film: 10 godina CARNeta

U povodu obilježavanja 10 godina postojanja CARNeta snimljen je promotivni film koji je premijerno prikazan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici na prigodnoj svečanosti u studenom 2001.

CD: CARNet Users Conference - CUC 2001. i 2002.

Zbornici radova s CARNetovih korisničkih konferencija izdani su na CD-ROM-u i krajem 2001. i 2002. godine razaslani su svim sudionicima. Svi su radovi sudionika tih dviju konferencija publicirani i na CD-u koji je izašao krajem 2001. odnosno 2002. godine te je razaslan sudionicima.

CD: Ostavština S.S. Kranjčevića CD-ROM i film

Na CD-u je izdana i cjelokupna književna ostavština Silvija Strahimira Kranjčevića (1865. - 1908.) . Digitalizirana ostavština toga velikoga hrvatskoga pjesnika obuhvaća pjesme, pisma, biografiju, oko 400 slikovnih priloga, fotografija i rukopisa, više od 2 sata filmskog zapisa te više stotina stručnih komentara. Više o tome na www.sskranjcevic.hr

"20 najčešćih računalno sigurnosnih problema"

Na osnovi računalnih incidenata prijavljenih CERT-u u protekle dvije godine, zaključeno je kako je većina njih bila uzrokovana relativno malim brojem sigurnosnih problema i propusta.

Kako bi se pomoglo u otklanjanju tih propusta, CERT je, uz odobrenje SANS instituta, izdao brošuru pod nazivom “20 najčešćih računalno sigurnosnih problema” koja donosi probleme evidentirane do 30. siječnja 2001. s uputama za njihovo rješavanje. Brošura je tiskana u nakladi od 2.000 komada, a namijenjena je sistem administratorima i drugim osobama koje se bave održavanjem računalnih sustava. Dostavljena je i "abuse" službama hrvatskih pružatelja Internet usluga koji su je distribuirali svojim većim korisnicima. Inače, SANS institut (System Administration Networking and Security) američka je ustanova osnovana 1989. godine kao znanstveno-obrazovna institucija koja radi na unapređenju sigurnosti računalnih sustava. Detaljnije o institutu pogledajte na www.sans.org.

Brošura je podijeljena u tri poglavlja. U prvom se dijelu govori o općenitim ranjivostima računalnih sustava kao što su korisnički računi bez lozinke ili sa slabim lozinkama. Drugi je dio posvećen slabostima Windows sustava dok je posljednji dio posvećen ranjivostima Unix sustava.
Brošura je korisnicima bila dostupna u tiskanom i elektroničkom obliku te se besplatno mogla naručiti na CERT-ovim stranicama www.cert.hr/top20.

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.