Mreža akademske zajednice
Pristup Internetu
Ustanove članice
Videomreža
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Caching sustav

CARNet je u 2001. rabio tri računala koja čine središnji cachin sustav, a čija je svrha optimizacija mrežnog prometa u CARNet mreži, odnosno racionalnije korištenje telekomunikacijskih kapaciteta i brži pristup informacijama.

Mjesečni promet caching sustava tijekom 2001. godine vidi se iz tablice:

Uspostavljen je “load balancer” sustav, na računalu proxy.srce.hr, koji je preuzimao sve upite i preusmjeravao ih, rabeći CARP protokol, na računala gita.srce.hr i marica.srce.hr na kojima se nalazi stvarni cache.

Uspostavljen je i “fault tolerance” sustav koji omogućuje da ispad nekog od računala caching sustava ne izazove ispad cjeloukupnog sustava, a dovršeno je i testiranje tehnologije transparentnog (intercepting) cachinga te je za korisnike CMU sustava eksperimentalno pokrenuto transparentno cachiranje.

U 2002. godini CARNet je ugasio središnji proxy cache sustav. Nakon povezivanja na GEANT mrežu i povećanja brzine mreže, nije više postojala potreba za središnjim caching sustavom u mreži CARNet.

Pristup Internetu
 

GEANT - još brža veza

  CARNet i ostali linkovi
  Međunarodni linkovi
  Veze u Hrvatskoj
  Caching sustav
  CARNet modemski ulazi
 

Informacijski servisi


Ustanove članice
  Veze prema članicama
 

Sistemska podrška

  Podrška
  Help desk

Videomreža
  Napredak videomreže
 

Sobne videokonferencije

  Stolne videokonferencije
  Media on Demand
  Internet televizija
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.