Mreža akademske zajednice
Pristup Internetu
Ustanove članice
Videomreža
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Međunarodni linkovi

Link na GEANT

Link na paneuropsku mrežu GEANT uspostavljen je krajem studenog 2001. Početna nazivna brzina od 34 Mbps povećana je u lipnju 2002. na 155 Mbps te u rujnu 2002. na sadašnja 622 Mbps.

 

Međunarodni link prema SAD-u (MCI)

Nakon spajanja na mrežu TEN-155 u studenom 2000. taj je link od 4 MBp u 2001. još neko vrijeme radio u manjem opsegu, korišten je i kao back-up, a ponekad je korišten i za dolazni promet.

Pristup Internetu
 

GEANT - još brža veza

  CARNet i ostali linkovi
  Međunarodni linkovi
  Veze u Hrvatskoj
  Caching sustav
  CARNet modemski ulazi
 

Informacijski servisi


Ustanove članice
  Veze prema članicama
 

Sistemska podrška

  Podrška
  Help desk

Videomreža
  Napredak videomreže
 

Sobne videokonferencije

  Stolne videokonferencije
  Media on Demand
  Internet televizija
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.