Mreža akademske zajednice
Pristup Internetu
Ustanove članice
Videomreža
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
CARNet i ostali linkovi

CARNet je početkom 2001. godine imao četiri linka koja su povezivala CARNet mrežu s drugim mrežama: dva linka prema mrežama u Hrvatskoj i dva međunarodna linka. Uz te veze CARNet je kroz sustav CIX (Croatian Internet Exchange Point) bio povezan s mrežom ISKON.

Međunarodni su linkovi-link prema već spomenutoj paneuropskoj istraživačkoj mreži GEANT (prijašnji naziv TEN-155, nazivne brzine 34 Mbps) te link na SAD preko HINET-a (4 Mbps) koji je uglavnom služio kao backup. Veze prema hrvatskim mrežama su one na HT (HINET, 2 Mbps) te HRT ( 2 Mbps).
21. listopada 2000. CARNet je spojen na pan-europsku istraživačku mrežu TEN-155, koja je tijekom 2001. prerasla u mrežu GEANT. Brzina ovog linka je 34 Mbps, a konfiguracija je takva da je 17 Mbps namijenjeno prometu prema SAD-u dok preostalih 17 Mbps otpada na promet prema Europi.

Broj prekida tih linkova i ukupnih trajanja, uz maksimalno i prosječno vrijeme trajanja prekida, te postotak vremena u kojemu su linkovi bili dostupni, dan je u sljedećoj tablici:

Ustanova Ukupno trajanje prekida Broj prekida Max Ave UP-time (%)
USA backup
115 d, 13 s, 4 m
15
13 d, 22 s, 33 m
7 d, 16 s, 52 m
68.344
HRT
20 d, 16 s, 37 m
203
16 d, 6 s, 22 m
0 d, 2 s, 26 m
94.331
HT
0 d, 0 s, 35 m
5
0 d, 0 s, 10 m
0 d, 0 s, 7 m
99.993
GEANT
0 d, 0 s, 0 m
0
-
-
100
GEANT
0 d, 0 s, 0 m
0
-
-
100

U 2002. godini CARNet je s tri linka bio povezan s drugim mrežama. Bili su to jedan međunarodni link i dva linka prema mrežama u Hrvatskoj. Osim tih veza, CARNet je kroz sustav CIX bio povezan s mrežama ISKON, GLOBALNET, Net4U (tijekom godine prestao s radom) te s HRT-om (od studenog 2002.).

Međunarodni link prema paneuropskoj istraživačkoj mreži GEANT početkom 2002. godine bio je kapaciteta 34 Mbps, u lipnju je porastao na 155 Mbps, a u rujnu na 622 Mbps. Veze prema IP mrežama u Hrvatskoj ostvarene su prema HT-u (HINET, 10 Mbps) te HRT-u ( 2 Mbps, u studenom 2002. HRT je ušao u CIX). Ti su linkovi tijekom 2002. godine radili bez prekida.

Pregled ostvarenog CARNetova prometa na svim njegovim linkovima prema drugim mrežama dan je u sljedećoj tablici:

2001.

GEANT in

GEANT out

MCI in

MCI out

HRT in

HRT out

HT in

HT out

CIX in

CIX out

Ukupno IN

Ukupno OUT

siječanj

15.300
17.370
1
0
85
195
1.300
2.300
0
0
16.686
19.865

veljača

14.240
14.515
0
0
90
132
1.500
2.250
0
0
15.830
16.897

ožujak

18.000
20.088
901
15
90
133
1.980
2.600
812
372
21.783
23.208

travanj

17.790
15.552
909
720
90
124
2.120
2.500
658
477
21.567
19.373

svibanj

21.020
24.100
905
0
90
93
2.250
2.800
819
351
25.084
27.344

lipanj

21.200
25.920
977
0
100
103
2.300
2.900
747
498
25.324
29.421

srpanj

16.070
37.450
923
326
93
306
2.100
3.000
445
656
19.631
41.738

kolovoz

13.390
29.460
904
0
78
227
2.000
3.300
201
375
16.573
33.362

rujan

20.736
23.328
903
129
100
161
2.500
3.200
903
921
25.142
27.739

listopad

25.920
29.808
0
0
91
563
2.700
3.500
381
423
29.092
34.294

studeni

68.400
54.000
24
21
106
498
2.615
3.707
3.380
4.650
74.525
62.876

prosinac

55.348
69.811
207
0
93
500
3.045
3.132
2.790
2.960
61.483
76.403

 

ukupno

307.414
361.402
6.654
1.211
1.106
3.035
26.410
35.189
11.136
11.683
352.720
412.520

 

2002.

GEANT in

GEANT out

HRT in

HRT out

HT in

HT out

CIX in

CIX out

siječanj

75.100
81.100
222
119
4.340
2.940
1.100
1.160

veljača

58.000
60.900
219
874
4.340
3.000
10.100
10.600

ožujak

77.900
108.000
232
616
4.600
3.020
12.900
13.400

travanj

71.100
87.900
253
644
4.610
2.960
12.000
13.200

svibanj

99.900
91.800
199
604
2.560
1.670
22.500
24.300

lipanj

96.100
109.000
194
646
4.140
2.680
33.900
25.500

srpanj

220.000
313.000
114
89
5.510
3.540
27.900
28.700

kolovoz

90.700
161.000
148
156
3.890
2.220
29.100
29.300

rujan

142.000
208.000
150
160
7.700
2.920
34.900
35.400

listopad

141.000
220.000
0
0
3.940
4.290
40.700
40.100

studeni

172.000
271.000
0
0
8.980
4.300
37.700
35.900

prosinac

171.000
295.000
0
0
7.810
4.220
30.700
34.600

 

ukupno (Gbit)

1.414.800
2.006.700
1.731
3.908
62.420
37.760
293.500
292.160

Tablica s podacima o ukupno prenesenom prometu u oba smjera između CARNet mreže i svijeta (Interneta):

2001.

Ukupni promet CARNet - svijet (Gbit)

DOLAZNI

ODLAZNI

UKUPNO

352.720

412.520

765.240

2002.

Ukupni promet CARNet - svijet (Gbit)

DOLAZNI

ODLAZNI

UKUPNO

1.772.451

2.340.528

4.112.979

Znatno povećanje ukupnog prometa u 2002. godini u usporedbi s proteklim godinama vidi se iz tablice. Posebno je zamjetan trend porasta odlaznog prometa:

Pristup Internetu
 

GEANT - još brža veza

  CARNet i ostali linkovi
  Međunarodni linkovi
  Veze u Hrvatskoj
  Caching sustav
  CARNet modemski ulazi
 

Informacijski servisi


Ustanove članice
  Veze prema članicama
 

Sistemska podrška

  Podrška
  Help desk

Videomreža
  Napredak videomreže
 

Sobne videokonferencije

  Stolne videokonferencije
  Media on Demand
  Internet televizija
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.