Mreža akademske zajednice
Pristup Internetu
Ustanove članice
Videomreža
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Veze u Hrvatskoj

Link na CIX

U 2001. sustav CIX (Croatian Internet Exchange Point) činili su CARNet i ISKON. Na slici je prikazana statistika prometa CARNet-CIX.

U 2002. CIX čine CARNet, ISKON, Globalnet i HRT, a slika koja slijedi prikazuje statistiku njihova prometa.

Link prema HT-u (HINET)

Link na HINET jedini je zasebni peering koji CARNet trenutačno ima unutar Hrvatske, a brzine je 10 Mbps. Promet u 2001./02. prikazan je tablicama.


Link prema HRT-u

Link prema HRT-u je u postotku najmanje iskorišten CARNetov vanjski link u 2001. godini. Mjesečni promet u toj godini prikazan je tablicom:

Link prema HRT-u je veći dio 2002. godine bio realiziran kao privatni peering nazivne brzine 2 Mbps, a krajem godine se HRT mreža uključila u CIX. Promet je prikazan tablicom.

Pristup Internetu
 

GEANT - još brža veza

  CARNet i ostali linkovi
  Međunarodni linkovi
  Veze u Hrvatskoj
  Caching sustav
  CARNet modemski ulazi
 

Informacijski servisi


Ustanove članice
  Veze prema članicama
 

Sistemska podrška

  Podrška
  Help desk

Videomreža
  Napredak videomreže
 

Sobne videokonferencije

  Stolne videokonferencije
  Media on Demand
  Internet televizija
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.