Mreža akademske zajednice
Pristup Internetu
Ustanove članice
Videomreža
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Podrška

Služba za članice

Služba za članice u 2001. i 2002. godini aktivno je radila na poboljšanju suradnje i kvalitete kontakata ustanova članica i CARNeta. U okviru suradnje Služba za članice aktivno je informirala članice o CARNetovim uslugama te, s druge strane, prikupljala informacije i rješavala potrebe ustanova vezane za korištenje tih usluga.

Kontinuirano, svake godine, Služba za članice prikuplja podatke o stanju i iskorištenosti CARNetove opreme u ustanovama članicama.
Ustanove članice u izvještajima za 2001. i 2002. godinu posebno su naglasile:

  • pozitivan pomak u kvaliteti usluge i suradnje i ujedno izrazile potrebu daljnjeg unapređenja kvalitete kontakata i informiranja
  • zadovoljstvo brzinom veze CARNeta prema svijetu, povećanjem kapaciteta međunarodnog linka na 622 Mbps
  • važnost obrazovanja, kroz organizaciju i razvoj programa tečajeva za profesore i studente, a u svrhu primjene IT-a u obrazovanju
  • zainteresiranost za korištenje CARNetove videomreže, unatoč dosad relativno niskoj razini iskorištenosti te usluge
  • CARNetova korisnička konferencija stekla je znak prepoznatljivosti unutar akademske zajednice, te zadržala visoku ocjenu.

Kako u posljednjih šest godina ustanove procjenjuju važnost pojedinih CARNetovih usluga, prikazano je na slici 1.

U travnju 2001. održana je peta sjednica Vijeća korisnika na kojoj su izabrani novi članovi predsjedništva u sastavu: Željko Markulin, Branko Radojević, Vesna Ilakovac, Mladen Vedriš i Korado Korlević. Sjednica je održana putem videokonferencije između Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba.

Novo predsjedništvo posjetilo je CARNet koordinatore i sistem-inženjere u svim CARNetovim regionalnim čvorištima, a u cilju poboljšanja njihova položaja u matičnim ustanovama.

Vijeće se sastalo i početkom lipnja 2002., te je održana 6. sjednica kojoj je prisustvovalo 57 koordinatora. Sjednica je održana putem videokonferencije između Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba. Koordinatorima je, među ostalim, predstavljen Edupoint, CARNetov edukacijski centar, najavljena je Internet konferencija CUC 2002, predstavljena CERT-ova usluga provjere sigurnosti mreža te je izglasan novi poslovnik rada.

Helpdesk - Kako se najbrže i najjeftinije spojiti na Internet?

Djelatnici Helpdesk službe tijekom godine redovito su odgovarali na upite korisnika koji su pristigli putem telefona, elektroničkom poštom, običnom poštom ili su ih korisnici osobno postavili došavši u službu. Najčešći su upiti vezani za probleme pri uspostavi veze na CMU sustavu, korisnike zanimaju troškovi spajanja te uvjeti za dobivanje korisničkog računa. Korisnici, primjerice, pitaju i o registraciji .hr domena te zašto ne radi server na njihovu fakultetu.

Ukupan je broj upita pristiglih putem elektroničke pošte u 2001. godini 3.101, a krajem 2002. godine 3.438. Helpdesk je radnim danom primao prosječno po 70 telefonskih poziva. Grafikon prikazuje broj upita pristiglih putem elektroničke pošte po mjesecima:

Kako bi korisnici bili informiraniji o mogućnostima koje im pruža CARNet , Helpdesk je tijekom godine podijelio oko 10 000 različitih brošura i drugih materijala. Organizirano je i poslijepodnevno dežurstvo na Helpdesku (od 16:00 do 21:00 sat) za upite pristigle telefonom ili elektroničkom poštom te je uveden i besplatni info-telefon (0800-CARNet).

S početkom 2002. godine broj upita upućenih Helpdesku blago je počeo padati, a skokovito je porastao početkom rujna i listopada kad se obično i zaprimi najviše pitanja. Razlog tomu je što u tim mjesecima počinje školska, odnosno akademska godina. Povećanom broju upita pridonijela je i činjenica da svake godine krajem listopada korisnici Helpdesk zovu zbog produženja korisničkih računa u CMU sustavu te na javnom računalu.

Helpdesk je od 2002. godine počeo raditi tjedne odnosno mjesečne izvještaje upita korisnika kako bi poboljšao svoj rad te imao spremne podatke za eventualne novinarske upite. Od rujna se počelo s analizom telefonskih upita te je utvrđeno da velik broj poziva dolazi s mobilnih telefonskih mreža. Obavljena je i prva, probna, anketa o zadovoljstvu korisnika odgovorima koje dobivaju od djelatnika Helpdeska.

Sredinom godine zaposleni su dodatni vanjski suradnici koji su polazili nekoliko tečajeva (UNIX/MOC) radi boljeg i kvalitetnijeg odgovaranja na upite. Na Helpdesku je u 2002. godini radilo 11 djelatnika. Poslovi su ravnomjernije raspodijeljeni pa je porasla kvaliteta i brzina udovoljavanja korisničkim zahtjevima.

Pristup Internetu
 

GEANT - još brža veza

  CARNet i ostali linkovi
  Međunarodni linkovi
  Veze u Hrvatskoj
  Caching sustav
  CARNet modemski ulazi
 

Informacijski servisi


Ustanove članice
  Veze prema članicama
 

Sistemska podrška

  Podrška
  Help desk

Videomreža
  Napredak videomreže
 

Sobne videokonferencije

  Stolne videokonferencije
  Media on Demand
  Internet televizija
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.