Mreža akademske zajednice
Pristup Internetu
Ustanove članice
Videomreža
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Sistemska potpora

Uvođenje PC platforme

Punopravnim ustanovama članicama pri njihovu priključenju na mrežu CARNet , CARNet osigurava mrežni poslužitelj za smještaj njihovih javnih servisa (e-mail, web, DNS itd.) čime im je odmah po priključenju na mrežu omogućen početak rada, a njihovim članovima korištenje mrežnih usluga.

Tehnološka novina u 2002. godini bila je uvođenje PC platforme s Debian Linux operacijskim sustavom kao standardnog CARNet servera te prestanak davanja podrške za DEC računala koja su već zastarjela (s operacijskim sustavom Digital UNIX 4.0D). Za korištenje na ustanovama članicama pripremljen je novi operacijski sustav Solaris 8, čime je prestala podrška za Solaris 7.

U 2002. godini na ustanove članice otpremljeno je 90 poslužitelja: 84 PC/Debiana na lokacije s tehnološki zastarjelom opremom te 6 PC/Debiana na novospojene lokacije.
Izdano je i ažurirano 200 programskih paketa (100 za Solaris, 100 za Debian Linux) čime je ustanovama članicama omogućena jednostavna instalacija i održavanje CARNetovih, ali i ostalih poslužitelja.

Uveden je sustav nadzora važnih CARNetovih računalnih sustava i informacijskih servisa za sve ustanove spojene na CARNet. Sustav omogućuje automatsko obavještavanje elektroničkom poštom CARNetova koordinatora i/ili sistem-inženjera o padovima servisa računalnog sustava njihove ustanove.

Osigurana je, putem elektroničke pošte, telefona i telefaksa, podrška sistem-inženjerima na ustanovama članicama za rješavanje problema na CARNetovim mrežnim poslužiteljima bilo da se radi o hardverskim kvarovima i problemima ili softverskim problemima.

Za ustanove koje još nemaju svojeg sistem inženjera (njih oko 40) link CARNet je osigurao održavanje CARNetova mrežnog poslužitelja.

Skupni rezultat nadzora obaveznih i poželjnih zadaća održavanih mrežnih poslužitelja u 2002. godini prikazan je tablicom u %:

Mj. DNS FTP HTTP Ident IMAP NTP Ping POP3 SMTP SSH Telnet
1. 98.77% 99.43% 98.65% 98.33% 96.22% 100.00% 96.20% 99.54% 99.49% 99.33% 95.44%
2. 98.92% 98.55% 98.30% 98.78% 98.68% 97.71% 99.11% 98.66% 98.69% 100.00% 98.28%
3. 99.54% 99.76% 98.46% 99.86% 99.01% 99.20% 97.63% 99.84% 99.79% 99.18% 98.89%
4. 98.89% 99.81% 98.89% 99.97% 99.28% 98.63% 97.01% 99.88% 99.80% 99.73% 99.68%
5. 99.73% 99.90% 98.94% 99.50% 99.91% 98.23% 96.83% 99.92% 99.66% 99.98% 99.90%
6. 99.40% 99.96% 98.77% 99.33% 99.93% 96.20% 97.36% 99.95% 99.87% 99.96% 99.91%
7. 99.87% 99.99% 99.86% 99.89% 99.93% 99.67% 95.78% 99.53% 99.99% 99.99% 99.93%
8. 98.66% 99.96% 99.20% 99.31% 99.89% 99.86% 91.22% 99.94% 99.77% 99.95% 99.46%
9. 99.58% 99.75% 99.59% 99.70% 99.74% 99.94% 98.37% 99.72% 99.72% 99.72% 99.72%
10. 99.98% 99.99% 99.89% 100.00% 99.98% 99.05% 98.25% 99.98% 99.99% 99.86% 99.97%
11. 99.83% 99.99% 99.90% 100.00% 99.97% 99.66% 96.24% 99.97% 99.84% 99.97% 99.82%
12. 98.97% 99.91% 99.97% 99.99% 99.98% 99.61% 98.73% 99.98% 99.98% 99.78% 99.95%
UK. 99,35% 99,75% 99,20% 99,56% 99,38% 98,98% 96,89% 99,74% 99,72% 99,79% 99,25%

Vidi se da su na gotovo svim poslužiteljima, osim Pinga, obavezni servisi radili više od 99,20%.

Pristup Internetu
 

GEANT - još brža veza

  CARNet i ostali linkovi
  Međunarodni linkovi
  Veze u Hrvatskoj
  Caching sustav
  CARNet modemski ulazi
 

Informacijski servisi


Ustanove članice
  Veze prema članicama
 

Sistemska podrška

  Podrška
  Help desk

Videomreža
  Napredak videomreže
 

Sobne videokonferencije

  Stolne videokonferencije
  Media on Demand
  Internet televizija
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.