Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
Godišnje nagrade djelatnicima
Nagrade u povodu 10@CARNet
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Godišnje nagrade djelatnicima CARNeta

Godišnje nagrade za 2001. godinu

Na kraju 2001. podijeljene su nagrade i priznanja zaposlenicima i suradnicima koji su se u toj godini svojim radom i odnosom prema kolegama posebno istaknuli. Nagrade su dobili:

 • Zoran Bekić - nagrada za temeljni doprinos uspostavi CARNet ustanove, kulture i korisničkih servisa
 • Marijo Klobučar - godišnja nagrada za život s CARNet mrežom
 • Vlado Pribolšan - priznanje za uspostavu CARNet CERT-a
 • Miroslav Milinović - priznanje za stalno podizanje kvalitete CARNetovih korisničkih konferencija
 • Vesna Kezdorf - pohvala za godišnji rad
 • Tihomil Matković - pohvala za godišnji rad te značajan doprinos stvaranju CARNetova imagea
 • Alenka Ramić - pohvala za godišnji rad za stvaranje CARNetovih prostorija ugodnijim mjestom za rad
 • Igor Velimirović - pohvala za uzornu organizaciju tehničke podrške CUC-u 2001.
 • Vanja Librić - pohvala za godišnji rad te za uzoran i profesionalan odnos prema CARNetovim korisnicima
 • Sonja Prišćan - pohvala za uspješnu organizaciju CUC-a 2001.

Godišnje nagrade za 2002. godine

Krajem 2002. također su dodijeljene nagrade najboljim djelatnicima te, ove godine prvi put, i najboljim timovima. Nagrade i priznanja dobili su:

 • mr.sc. Predrag Pale - nagrada za izniman doprinos utemeljenju te za trajan angažman na cjelokupnom razvoju i djelovanju CARNeta
 • prof.dr.sc. Slavko Krajcar - povelja za doprinos cjelokupnom razvoju i djelovanju CARNeta
 • Ivan Marić - godišnja nagrada za dugogodišnji rad na razvoju CARNet mreže te spajanje na GEANT mrežu
 • Igor Velimirović - pohvala za godišnji rad, za uspješnu realizaciju niza projekata te sveukupni angažman na podizanju kvalitete rada CARNetovih servisa
 • Vesna Kezdorf - pohvala za godišnji rad za podizanje kvalitete rada općih poslova i sveukupni angažman u CARNetu
 • Ivana Jelačić - pohvala za godišnji rad za besprijekorno funkcioniranje pravnih poslova u pravno najizazovnijoj godini u CARNetu
 • Nikolina Bradić Belobrajdić - pohvala za uspješno vođenje projekata te realizaciju novog CARNetova javnog weba
 • Sanda Starešina - pohvala za rad i uspješnu promociju projekta “Zaštita, digitalizacija i popularizacija baštine Silvija Strahimira Kranjčevića”
 • mr.sc. Danijel Mišćin - priznanje za projekt zaštite, digitalizacije i popularizacije sveukupne baštine Silvija Strahimira Kranjčevića
 • Anamarija Sorić i Zoran Birimiša - pohvala istaknutom timu za uspješnu organizaciju trećeg CEENet i NATO Workshopa
 • Vesna Vlahović Štetić, Nataša Hoić-Božić, Danijela Horvat, Petar Pervan te Sonja Prišćan kao voditelji timova - pohvala istaknutom timu za uspješnu suradnju na programu obrazovnih projekata
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.