Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
Edupoint
Cisco akademija
CUC
Obrazovni projekti
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Edupoint

Nove računalne učionice

CARNetov edukacijski centar Edupoint osnovan je 2000. godine s ciljem širenja znanja o Internetu i njegovoj primjeni te povećanja informacijske pismenosti među korisnicima. U 2001. godini uspostavljen je distribuirani sustav obrazovanja pa su u suradnji s fakultetima domaćinima otvorene i opremljene računalne učionice na ovim lokacijama:

  • Osijek, Elektrotehnički fakultet, Ul. kneza Trpimira 2b (16 PC PIII 800, projektor, platno, ploča)
  • Rijeka, Ekonomski fakultet (nova zgrada), Ul. Ivana Filipovića 4 (16 PC PIII 933, projektor, platno, ploča)
  • Split, Građevinski fakultet, Ul. Matice hrvatske 15 (12 PC PIII, projektor, platno)
  • Zagreb, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3 (u učionici nije instalirana računalna oprema već je planirano da se po potrebi organiziraju tečajevi uz korištenje mobilne opreme).

Mobilna učionica

U nastojanju da se omogući održavanje tečajeva iz Edupointova programa i na lokacijama gdje CARNet na raspolaganju nema prostoriju s računalnom opremom, nabavljena je oprema koju je moguće prenositi s mjesta na mjesto te tako održavati gostujuće tečajeve. Kupljeno je 12 prijenosnih računala, 1 PC server, oprema za lokalnu bežičnu mrežu te projektor.

Održavanje tečajeva

Krajem akademske godine 2000./2001. Edupoint je, po uzoru na tečajeve koji su se održavali u Zagrebu, organizirao tečajeve u Osijeku i Rijeci te time omogućio studentima, zaposlenicima i profesorima s akademskih ustanova osposobljavanje za rad s Internet tehnologijama. Održana su 104 tečaja koje je polazilo 880 korisnika.

U suradnji Edupointa i CARNetova Centra za on-line baze podataka u Osijeku, Zagrebu i Splitu organizirani su tečajevi pretraživanja ovih baza podataka: Current Contents, Medline, Inspec, Agricola, Eric, Ovid Core i Biomedical Collection.

Angažiranje i dodatno osposobljavanje novih predavača

Kako se u Osijeku i Rijeci do 2001. godine nisu održavali tečajevi u CARNetovoj organizaciji, Edupoint je morao pronaći i dodatno osposobiti predavače u tim gradovima. Stoga je nanovo osmišljen postojeći tečaj "Training the Trainers", i to kao sustav trajnog obrazovanja predavača. U tu je svrhu organiziran trotjedni selekcijski on-line predtečaj za 47 kandidata iz Osijeka i Rijeke kojim se poučavalo o Unixu, mrežnim protokolima i elektroničkoj pošti, a sva komunikacija između polaznika, mentora i voditelja predtečaja bila je putem Interneta. Održan je i petodnevni tečaj "Training the Trainers" na kojemu su se obrađivali pedagoško-psihološki sadržaji te stručne teme kao što su pronalaženje informacija na webu, publiciranje na webu, web i programiranje, i drugo. Tečaj je održan za 32 polaznika, i to u Osijeku od 9. do 13. travnja te u Rijeci od 23. do 27. travnja 2001.

U studenom 2001. u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa, Edupoint je tečajem "Training the trainers" školovao 20 nastavnika i profesora informatike iz cijele Hrvatske. Tečaj je održan u II. gimnaziji, a u budućnosti bi Ministarstvu mogao poslužiti kao primjer sveobuhvatnog informatičkog obrazovanja nastavnika u školama.

Obrazovanje na daljinu

Učenje i poučavanje na daljinu, koje je u svijetu razvijeno i popularno, u Hrvatskoj zahtijeva promociju i širu primjenu jer donosi nove mogućnosti u procesu obrazovanja. Stoga je Edupoint, sukladno svojim ciljevima, obrazovanju na daljinu posvetio veliku pozornost tijekom 2001. godine.
Tako je WebCT software, kao jedna od u svijetu najraširenijih platformi za udaljeno učenje, primijenjen u sustavu "Training the Trainers", što je omogućilo da se spomenuti predtečajevi u potupunosti održe u virtualnom okruženju.
Da bi i drugima koji su zainteresirani za poučavanje putem Interneta omogućio korištenje i upoznavanje s WebCT alatom, Edupoint je održao više prezentacija i praktičnih tečajeva, te je pokrenuo uspostavu tzv. WebCT servisa koji će osigurati prostor na serveru i kontinuiranu pomoć korisnicima.

Elektronički časopis Edupoint

Zbog promocije primjene informacijskih tehnologija u obrazovanju, pokrenut je elektronički časopis Edupoint u kojemu svoje radove objavljuju srednjoškolski nastavnici, sveučilišni profesori, znanstvenici, ali i svi oni koji prate svjetske trendove na području edukacije. Svrha je časopisa da bude mjesto informiranja i promoviranja uspješnih primjera obrazovnih aktivnosti u kojima se koriste informacijske tehnologije, od dnevne primjene računala u nastavi do specifičnih projekata.

Mjesečnik Edupoint izlazi na Internet adresi http://edupoint.carnet.hr/casopis, na hrvatskom je jeziku, a autori su hrvatski srednjoškolski i sveučilišni nastavnici.
Planira se u 2002. godini objaviti i jednogodišnje tiskano izdanje koje bi obuhvatilo izbor iz objavljenih članaka.

Obrazovanje sistem-inženjera

U suradnji sa SRCEM, CARNet je organizirao tečajeve za sistem-inženjere u svrhu unapređivanja njihova znanja i vještina. Od ožujka do prosinca 2001. održani su napredni tečajevi za CARNetove inženjere u okviru kojega su se polaznici usavršavali u područjima programskih alata, održavanja mreža, operacijskih sustava, javnih i pomoćnih servisa. Tečaj je polazilo 16 inženjera, a bio je pripremljen na osnovi dokumenata o poslovima sistem-inženjera te zadaćama CARNetovih mrežnih poslužitelja. Podaci o tome dostupni su na stranici http://sistemac.carnet.hr/nts/.

Časopis Edupoint u 2002.

Tijekom 2002. godine objavljeno je 10 brojeva elektroničkog časopisa Edupoint u kojima je objavljeno 25 članaka, 16 osvrta te pedesetak kraćih tekstova (zanimljivosti iz područja primjene ICT u obrazovanju, najave konferencija i drugih događanja). Časopis Edupoint prezentiran je posterom na konferenciji Lida 2002 održanoj u Dubrovniku u svibnju 2002.

Povećanje broja tečajeva i usmjerenost na primjenu ICT-a u obrazovanju

Edupoint je u 2002. godini svoju paletu od 18 tečajeva za korisnike nadopunio s devet novih tečajeva. Ti su tečajevi nastali u suradnji s individualnim autorima ili su kupljeni na domaćem i stranom tržištu obrazovnih materijala. Također su nabavljene dvije nove prezentacije dok je jedan tečaj revidiran.

Veća novost u programu od samog broja tečajeva jest profiliranje programa, odnosno usmjeravanje prema užem području primjene ICT-a u obrazovanju. Do toga je došlo u nastojanju da se utjecaj CARNeta prvenstveno usmjeri na sveučilišne nastavnike koji su kreatori dnevne prakse u akademskoj zajednici. Pod pretpostavkom da će nastavnici koji se vješto koriste informacijskim tehnologijama na takav način rada upućivati i studente i time dobro pripremiti mlade ljude za život i rad u 21. stoljeću, novi tečajevi u programu namijenjeni su upravo nastavnicima. Uz pomoć tih tečajeva oni mogu naučiti kako se koristiti Internet servisima, kako izraditi i objaviti nastavne materijale na Internetu, kako se pripremiti za predavanja koja se prenose videokonferencijom, a puno pažnje posvetilo se i prezentiranju svjetskih iskustava i trendova u obrazovanju.

On-line tečajevi

Područje obrazovanja na daljinu, kojim se CARNet bavi već nekoliko godina, dobilo je tijekom 2002. godine na značenju, što je i posljedica povećanja svijesti u CARNetovoj okolini o mogućnostima i prednostima koje taj moderni oblik obrazovanja pruža. Tako je CARNetov WebCT servis, odnosno omogućivanje korištenja WebCT softvera, instaliranog na CARNetovu poslužitelju, doživio puno veću popularnost nego u ranijim razdobljima. Zbog porasta broja zahtjeva, CARNet je u rujnu 2002. nabavio novi paket od 3.200 licenci što je već do kraja godine omogućilo da se u 46 on-line tečajeva nađe oko 2.500 on-line polaznika. U svim Edupointovim učionicama održan je po jedan ili više tečajeva o korištenju WebCT softvera.

U lipnju 2002. WebCT alat ponovo je korišten za održavanje on-line tečaja održanog u sklopu "Training the Trainers", programa za Edupointove predavače u Zagrebu. Ukupna CARNetova iskustva u obrazovanju na daljinu prezentirala je Jasna Tingle na konferenciji ICTE 2002, održanoj u gradu Badajozu u Španjolskoj u studenom 2002.


Edupoint web stranice


Web stranice Edupoint časopisa


Edupoint tečaj

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.