Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
Edupoint
Cisco akademija
CUC
Obrazovni projekti
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Obrazovni projekti

Svrha tih projekata je istražiti kako i koliko je Internet primjenjiv u okviru postojećeg obrazovnog sustava hrvatskih visokih učilišta. Dobiveni rezultati koristit će se pri izradi preporuka vezanih za korištenje informacijskih tehnologija u obrazovanju te pri uspostavi jednog ili više referalnih centara koji će nastavnicima pružati tehničku podršku.

Obrazovnim se projektima želi poticati korištenje informacijskih tehnologija u obrazovnom procesu te obogatiti obrazovni informacijski prostor u Hrvatskoj.

Program je pokrenut u studenome 2000., a završit će se u listopadu 2002. Nakon završetka programa očekuje se povećanje broja nastavnika i studenata koji rabe IT u obrazovnom procesu za 15%. Pokrenuto je osam obrazovnih projekata na visokim učilištima koji se tijekom trajanja prate s aspekata potrebnih resursa, korištene tehnologije, potrebnih dodatnih znanja i tehničke podrške te tijeka i ishoda obrazovnog procesa (studenti i nastavnici). Promatra se priprema nastave i nastavnih materijala te njihova primjene. Na temelju dobivenih rezultata izradit će se preporuke za nastavnike koji žele primijeniti IT u nastavi (npr. koliko trebaju vremena za izradu materijala, koliko novca, suradnika, kakvu opremu i softver odabrati, kakve se reakcije studenata mogu očekivati itd.).

CARNet će dobiti smjernice za organiziranje jednog ili više referalnih centara za primjenu IT-a u nastavi. Rezultati usporedbe klasičnog obrazovanja i obrazovanja uz primjenu IT-a mogu se iskoristiti kao polazište za ozbiljnije istraživanje toga problema. Ministarstvu znanosti i tehnologije, sveučilištima te samim visokim učilištima prezentirat će se  dobiveni rezultati s preporukom za daljnje ulaganje u razvoj primjene informacijskih tehnologija, a posebno Interneta u obrazovanju. Koordinaciju svih poslova vodio je multidisciplinarni tim sastavljen od sveučilišnih nastavnika, psihologa, IT stručnjaka te znanstvenika.
Pokrenuti i praćeni obrazovni projekti u 2001. godini jesu:

1.   Interaktivni edukacijski modul acidobazne ravnoteže u čovjeka - doc.dr.sc. Sunčana Kukolja-Taradi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu http://webct.carnet.hr:8900/public/fiz01/index.html

2.   Matematika 1 - primjena u nastavi - prof.dr.sc. Ivan Slapničar, Fakultet elektrotehnike, računarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu http://lavica.fesb.hr/mat1/primjena/

3.   Digitalni udžbenik iz Biomehanike - prof.dr.sc. Mile Dželalija, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu http://www.pmfst.hr/~mile/biomehanika/biomehanika.htm  

4.   Razvoj i evaluacija programa međusveučilišnog poslijediplomskog obrazovanja utemeljenog na aktivnom učenju putem računalnih konferencija - prof.dr.sc. Branimir Šverko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu http://webct.carnet.hr:8900/SCRIPT/5555/scripts/serve_home.pl  (log in i password: gost)

5.   Primjena informacijskih tehnologija u nastavi kolegija Sustavi za praćenje i vođenje procesa - Miroslav Vrankić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
http://maja.zesoi.fer.hr/spvp/index.htm

6.   Interaktivni web praktikum i udžbenik iz medicinske fizike i biofizike - mr.sc. Ozren Gamulin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu http://www.mef.hr/fizika/ 

7.   Inteligentni sustavi na webu  - doc.dr.sc. Bojana Dalbelo Bašić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu http://www.zemris.fer.hr/education/is/

8.   Izgradnja interaktivne web stranice FPZ-a za kolegij "Informacijski sustavi u PT prometu" - Dragan Peraković, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagreb http://webct.carnet.hr:8900/SCRIPT/IS_PT_promet/scripts/serve_home.pl

U 2002. godini razvijani su gore navedeni projekti te je pokrenut jedan novi:

Psihologija potrošnje - prof.dr.sc. Branimir Šverko, Filozofski fakultet, Zagreb, http://webct.carnet.hr:8900/SCRIPT/Psihologija_potrosnje/scripts/serve_home.pl (login:gost, password: gost).

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.