Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
10@CARNet
10@HR
Pilot projekti
Moja Internet veza
Ured za odnose s javnošću
Savjetodavna pomoć
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Pilot-projekti

Razvijajući suradnju s ustanovama iz akademske zajednice i hrvatskog društva općenito, CARNet realizira projekte usmjerene poticanju i širenju uporabe informacijskih tehnologija, stvarajući konkretne sadržaje dostupne putem mreže.

Tijekom 2001. i 2002. godine nastavljena je intenzivna suradnja s ustanovama i udrugama na sljedećim projektima:

“Zaštita, digitalizacija i popularizacija baštine Silvija Strahimira Kranjčevića”

Projekt je dovršen u 2002. godini, a ostvaren je u suradnji Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet i Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, pod vodstvom mr. Daniela Miščina. U realizaciji projekta sudjelovali su i djelatnici Muzeja za književnost i pozorišnu umjetnost BiH iz Sarajeva, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Projekt je pokrenut s namjerom da se cjelokupna ostavština velikana hrvatske književnosti, pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića (1865.-1908.), sačuva i predstavi hrvatskoj javnosti na nov, multimedijalni način. Ujedno je zorni prikaz uporabe informacijskih tehnologija u svrhu očuvanja nacionalnog blaga.

Projekt je obuhvatio:
fizičku zaštitu dokumenata od daljnjeg propadanja, katalogizaciju i sređivanje cjelokupne ostavštine, digitalizaciju gotovo svih dostupnih dokumenata iz ostavštine Silvija Strahimira Kranjčevića pohranjenih u Muzeju za književnost i pozorišnu umjetnost BiH iz Sarajeva, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti te Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, izradu digitalne baze podataka s cjelokupnom arhivom dokumenata iz ostavštine, multimedijalnu prezentaciju projekta na CD ROM-u koja uključuje i film o projektu te objavu ostavštine na adresi http://www.sskranjcevic.hr.

Projekt je završen promocijom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 13. lipnja 2002. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te Nacionalna i sveučilišna knjižnica prve su ustanove koje su pokazale iznimni interes za primjenu znanja, iskustava i cjelokupnog sustava organizacije tog projekta na slične projekte u budućnosti.


www.sskranjcevic.hr

 

Javni nacrti

Cilj projekta "Javni nacrti" je dokumentiranje i arhiviranje dokumentacije o hrvatskoj povijesnoj arhitekturi u elektroničkom obliku te izrada web stranica s lako pretraživom zbirkom dokumentacije, nacrta i fotografija. Probne stranice projekta mogu se vidjeti na web adresi http://jn.kontrafor.hr/.


http://jn.kontrafor.hr/

 

Portal za osobe s paraplegijom i tetraplegijom

Projekt se ostvaruje u suradnji s Hrvatskom udrugom paraplegičara i tetraplegičara.
Primarni cilj HUPT - portala jest pružati kvalitetne informacije osobama s paraplegijom i tetraplegijom u raznim područjima (ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala, dostignuća u rehabilitaciji, konzultacije s liječnicima specijalistima, zakonski propisi koji se tiču osoba s paraplegijom/tetraplegijom, pristupačnost javnim objektima, peer counseling itd.), dok je sekundarni cilj povećati komunikaciju između osoba s paraplegijom/tetraplegijom te širenje informacija o toj problematici općenito. Web stranice su već zaživjele i nalaze se na adresi: http://www.hupt.hr.


http://www.hupt.hr

 

Web literatura za slijepe studente

Projekt je pokrenut u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih 2001. godine s ciljem što je moguće većeg izjednačivanja uvjeta studiranja slijepih studenata i onih koji vide. Omogućivanjem samostalnog korištenja ispitne literature, prikupljanjem i digitalizacijom građe te izradom web stranica putem kojih će ta zbirka građe biti lako pretraživa, slijepim studentima bit će znatno olakšano studiranje. Projekt će imati utjecaja i na bolju informatičku pismenost slijepih osoba putem uporabe Interneta. Digitalne tekstove i audioliteraturu moći će koristiti i videće osobe. U planu je i izrada prve Daisy knjige na hrvatskom jeziku namijenjene slijepim i slabovidnim osobama.


http://www.ipsis.hr/static/hr/zbirke.htm

 

Humanoid - interaktivni čovjekoliki agent za Internet

Projekt je pokrenut u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva krajem 2002. godine s ciljem:

  • poticanja istraživanja na području informacijske tehnologije te poticanja primjene interaktivne web tehnologije u područjima komunikacija, trgovine, prikaza vijesti, zabave i obrazovanja
  • izrade virtualne osobe koja će posjetiteljima govorom predstavljati sadržaj web stranica
  • prikupljanja iskustava za istraživanje i razvoj tehnologije virtualnih osoba za hrvatski jezik
  • promoviranja inovativne tehnologije virtualnih ljudi i njezinih novih primjena.

Web stranice s trodimenzionalnim virtualnim licem bit će dostupne standardnim web pretraživačem (bez dodataka / plugin-a) na prosječnom osobnom računalu s modemskom vezom kako bi pristup bio omogućen što širem krugu korisnika.

 

Djeca i Internet

Tijekom 2001. godine CARNet je, u skladu s jednim od strateških ciljeva ustanove prema kojemu djeca kao građani budućnosti trebaju pomoć i podršku za ulazak u informacijsko društvo, pokrenuo projekte i dao podršku aktivnostima koje su uključivale aktivnu uporabu informacijskih tehnologija kroz učenje, igru, istraživanje i međusobnu suradnju.

ThinkQuest

Projekt pokrenut krajem 2000. godine, osmišljen kao natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih nastavnika u izradi obrazovnih Web stranica, proveden je prvi put i u Hrvatskoj. U tom međunarodnom natjecanju sudjelovalo je 1.586 učenika u 528 timova iz cijeloga svijeta, a hrvatski se tim iz III. gimnazije u Splitu plasirao među prvih 100. Njihov se rad na temu "J.R.R.Tolkien – Gospodar prstenova" nalazi na adresi http://library.thinkquest.org/C0123200, a o njihovu uspjehu izvijestila je većina dnevnih novina.


http://library.thinkquest.org/C0123200

 

Školski Radio 5+

Tijekom jednogodišnje suradnje CARNeta i Osnovne škole Nikole Tesle iz Zagreba na projektu Školski Radio 5+ uživo na Internetu, svakoga dana su emitirane i redovito snimane nove radijske emisije namijenjene učenicima te i drugih škola i svima zainteresiranima koji su program mogli slušati preko web stranica škole i školskog radija. Održani su seminari za učenike drugih škola i prezentacije za nastavnike.

Članovi i voditelji Radija 5+ promovirali su projekt putem novina i nastupa u programima lokalnih postaja i državne radio postaje, te sudjelovanjem u kontakt-emisiji Obrazovnog programa HTV-a. Delegacija radija bila je u posjetu predsjedniku RH Stjepanu Mesiću, koji je tom prilikom obaviješten o nastanku i tijeku projekta i daljnjem planu razvoja. Suradnja je nastavljena i tijekom 2002. godine.

 

Testiranje besplatnog Linux softvera za potrebe škola

Projekt je ostvaren u suradnji s Laboratorijem za sustave i signale Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, s ciljem testiranja Linux softvera koji je besplatan i na raspolaganju svim zainteresiranima, a koji može zadovoljiti potrebe naših škola. Rezultat projekta su preporuke o besplatnom softveru koji se pokazao najpogodnijim za korištenje na različitim sklopovskim konfiguracijama računala te Web stranice na kojima se objavljuju novosti i recenzije testiranih programa s mogućnošću downloada. Rezultati dobiveni realizacijom tog projekta bit će temelj za popularizaciju i implementaciju Linuxa u školama te obrazovanju nastavnika i učenika za njegovo korištenje.

Tijekom 2002. godine dodani su novi sadržaji i završena izrada portala koji će i u idućem razdoblju biti nadopunjavan novim sadržajima na adresi: http://pingvin.carnet.hr/linux_u_obrazovanju/

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.