Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
10@CARNet
10@HR
Pilot projekti
Moja Internet veza
Ured za odnose s javnošću
Savjetodavna pomoć
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Ured za odnose s javnošću

CARNetov Ured za odnose s javnošću redovitim je kontaktiranjem s novinarima dnevnih listova, tjednika i mjesečnika koji se bave informacijskim tehnologijama, on-line magazinima te radijskim i televizijskim postajama izvještavao javnost o djelatnostima Ustanove.

U 2001. godini razaslane su 24 objave za medije te je organizirano pet novinarskih konferencija na temu Cisco akademije, akcije "Moja veza", CUC-a 2001., 10 godina CARNeta te otvaranja nove računalne učionice u Rijeci.

Objavljeno je stotinjak novinskih članaka te su zabilježena brojna gostovanja u radijskim i televizijskim emisijama. Uz uobičajeno slanje objava novinarima, javnost je izvještavana i putem Web stranice www.carnet.hr/pressroom na kojoj je dostupna i arhiva objava, fotografija i članaka.

Na tim se stranicama zainteresirani novinari kao i drugi korisnici mogu prijaviti za slanje objava, mogu se naručiti izdane publikacije o raznorodnim CARNetovim projektima, a dostupni su i opći podaci o CARNetu i njegovim zaposlenicima.

O CARNetovoj su korisničkoj konferenciji CUC 2001. poslane četiri objave dok je o promotivnoj akciji za studente i profesore "Moja veza", prepoznatljivoj po sloganima "Imaš li vezu na faksu?" i "Nisi bezveze na faksu", napisano 5 objava. Stručna je javnost pozornost posvetila i Cisco akademiji koju CARNet organizira u suradnji s tvrtkom Cisco Systems. Nastavu je u 2001. završila prva generacijia polaznika koji su osposobljeni za održavanje postojećih te izgradnju novih računalnih mreža.

Tijekom 2002. godine novinarima su poslane 32 objave za medije i organizirane su tri konferencije za novinare na temu povećanja brzine međunarodnog linka, CARNetove korisničke konferencije te akcije za studente pod nazivom “Potegni vezu na faksu”.

Ured za odnose s javnošću u suradnji s Edupointom organizirao je tečajeve za novinare kojima im se nastojalo olakšati korištenje informacijskih tehnologija. Tečaj je polazilo 26 novinara iz svih redakcija koji su učili o pretraživanju Interneta, elektroničkoj pošti te izradi web stranica.

U listopadu 2002. objavljene su nove Web stranice (http://www.carnet.hr/) koje su zbog jednostavnije navigacije, lakšeg pretraživanja i upravljanja sadržajima, dobile pohvale i od novinara.

Novinarima posebice zanimljiv projekt, što se vidi iz broja objava u tisku i elektroničkim medijima, bio je digitalizacija književne i druge ostavštine Silvija Strahimira Kranjčevića (http://www.sskranjcevic.hr), s obzirom na to da je prvi put u Hrvatskoj uređena cjelokupna baština jednog književnika koja je postala dostupna na webu.

Novinari su interes pokazali i za međunarodnu Internet konferenciju CUC 2002., o kojoj je poslano pet objava, te za akciju “Vrijeme je za Internet”. Naime, krajem 2002. godine, uoči desetogodišnjice uspostavljanja prve međunarodne Internet veze Hrvatske sa svijetom (17. studenoga 1992.), pokrenuta je akcija promocije Interneta pod nazivom 10@HR - Vrijeme je za Internet (http://www.10godinainterneta.hr/ ) koja će biti nastavljena i u 2003. godini. Akcija je započela multimedijalnom instalacijom predstavljenom u sklopu INFO sajma Zagrebačkog velesajma, a CARNet je tim projektom želio promovirati Internet i suvremene informacijske tehnologije te educirati javnost o korisnosti Interneta uopće.


Web stranice ureda

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.