Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
10@CARNet
10@HR
Pilot projekti
Moja Internet veza
Ured za odnose s javnošću
Savjetodavna pomoć
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Studentska Internet veza

"Moja veza"

U cilju promocije Interneta CARNet je krajem travnja 2001. na svim ustanovama članicama pokrenuo akciju pod nazivom “Moja veza”. Akciju je potakla i činjenica o nedovoljnoj prepoznatljivosti CARNeta među akademskim građanima te nedovoljnom korištenju Interneta među studentima. Ciljevi akcije mogu se objediniti sloganom: "Upoznaj CARNet, koristi Internet", a oni su: upoznati studente i profesore s CARNetom te informirati o njegovim djelatnostima i uslugama koje nudi članovima akademske zajednice te potaknuti članove na aktivnije korištenje Interneta.

Akcija "Moja veza" u 2001. godini zbivla se u dva navrata s prepoznatljivim vizualnim elementima, a uključivala je:

  1. uređenje CARNetovih promotivnih prostora na ustanovama (panoi, Internet kiosci, stalci za referade)
  2. postavljanje promotivnih materijala (plakati, leci, naljepnice)
  3. nagradnu igru u formi kviza odnosno nagradnog eseja na CARNetovim Web stranicama
  4. završnu svečanost, CARNetov party, s javnom dodjelom nagrada
  5. tečajeve o uporabi Internet tehnologije za nastavno osoblje fakulteta

Tom akcijom postavljeni su Internet kiosci na 18 akademskih ustanova radi povećanja dostupnih ulaza u Internet prostor te informativni panoi na 40 ustanova članica koji služe za informiranje o CARNetovim djelatnostima i akcijama. Također, vrijednim nagradama u nagradnim igrama i natječaju za najbolji esej željelo se potaknuti studente na otvaranje korisničkih računa, korištenje i redovito kontroliranje svoje elektroničke pošte te stvoriti naviku korištenja Interneta. Sudionici nagradne igre odgovorili su na on-line anketu čiji su nam podaci od velike važnosti za planiranje daljnjih akcija za studente.

"Potegni vezu na faksu"

Promotivna akcija s naglaskom na korištenje Interneta putem CARNeta kao i na 19 Edupointovih tečajeve o Internetu nastavljena je i u 2002. godini. Akcija “Potegni vezu na faksu” počela je u listopadu 2002., a završit će u veljači 2003.

Akcijom je obuhvaćeno 94 visokoškolske ustanove na 97 lokacija u 19 gradova u Hrvatskoj. Prema podacima kojima raspolaže CARNet, u Hrvatskoj je oko 98.000 studenata, od čega je oko 30.000 brucoša te oko 6.000 profesora i drugog nastavnog osoblja na hrvatskim visokim učilištima.

Ta se promotivna akcija sastoji od informiranja brucoša putem letaka i plakata distribuiranih na 94 visoka učilišta. Organizirana je i radijska kampanja, nagradna igra, održane su prezentacije o CARNetu za brucoše kao i završni party.

S obzirom na njezinu raznolikost, promotivna je akcija bila dobro prihvaćena od strane korisnika. Tako je na prezentacijama za brucoše bilo prisutno više od 2 800 studenata. U nagradnoj igri sudjelovalo je oko 1 350 sudionika. Cilj web ankete u sklopu web akcije bio je ispitati navike, interese i potrebe CARNetovih korisnika vezane uz Internet, kao i zastupljenost korištenja, poznavanje i zadovoljstvo korisnika CARNetovim uslugama. Anketu je ispunilo 505 ispitanika.

Akcija je bila dobro prezentirana i u medijima putem konferencije za medije i tri medijske objave koje su rezultirale objavom dvadesetak članaka u medijima. Akcija je također predstavljena javnosti na HRT-u u emisiji "Dobro jutro Hrvatska" te na Radio Sljemenu.
Istraživanje provedeno prije i nakon akcije također je pokazalo njenu uspješnost. Tijekom akcije je broj korisnika CMU-a povećan za 23% što znači da je od 1.10.2002. do 31.1.2003. otvoreno 16.637 novih računa. Istodobno je 14% studenata upoznato s Edupointom i njegovom djelatnošću.

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.