Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
DNS - Internet domene
CERT - Sigurnost računalne mreže
CIX
WWW.HR
On-line baze podataka
Javno računalo
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
DNS - Internet domene

Novi Pravilnik o registraciji domena

CARNet od 1993. godine upravlja vršnom .hr domenom te prati aktualne procese razvoja DNS sustava i trendove u svijetu vezane za upravljanje domenskim prostorom.

Nacionalni domenski prostor uređuje "Pravilnik o organizaciji vršne .hr Internet domene i načelima upravljanja vršnom .hr domenom" koji je stupio na snagu u veljači 2001. te je zamijenio, već zastarjeli, prvi Pravilnik o registraciji domena koji je nastao 1997. godine.

Krajem 2001. godine stupila su na snagu "Arbitražna pravila za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene". Pravilnikom je uvedena podjela domene na šest kategorija prema vrsti administrativnog postupka, a potencijalni korisnici podijeljeni su na pravne i fizičke osobe. Identitet pravnih subjekata i važni informacijski servisi registriraju se pod vršnom .hr domenom, domene za tržišne potrebe registriraju se u poddomeni com.hr, a identitet fizičkih osoba ostvaruje se u poddomeni from.hr, odnosno iz.hr ili name.hr.

Važna promjena uvedena Pravilnikom je mogućnost registracije domene za vlastite potrebe fizičkih osoba HR-F (u poddomenama: .from.hr, iz.hr, name.hr)
Pravilnikom su predviđene brojne akcije koje su se i provodile. U travnju je počela automatizirana registracija HR-T (.com.hr) domena koja se u potpunosti provodila online. Budući da se domena naplaćuje, razrađen je i sustav naplate. U kolovozu je počela registracija HR-I domena.

Pravilnik predviđa da tijela državne uprave i lokalne samouprave imaju pravo na neograničen broj domena koje su važne za Hrvatsku (HR-V domene), a registriraju ih u svrhu održavanja informacijskih servisa iz predmetnog područja (npr. kultura, znanost, obrazovanje, Istra, Biokovo). Služba je do početka kolovoza odbijala zahtjeve za registracijom domena koje su bile općeniti pojmovi kako bi sačuvala te pojmove korisnicima predviđenim Pravilnikom. U tu je svrhu izrađen promotivni materijal o HR-V domenama koji je distribuiran svim tijelima državne uprave i lokalne samouprave, a održan je i sastanak-prezentacija s predstavnicima tih institucija. Nakon 1. kolovoza 2001. DNS služba više nije onemogućivala uporabu općenitih pojmova koje je od tada mogla koristiti bilo koja pravna ili fizička osoba, a u skladu s odredbama Pravilnika. Do kraja godine registrirano je 100 HR-V domena.

Nezadovoljstvo korisnika pravilima za registraciju domena za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i domena za fizičke osobe (HR-D i HR-F domene) uzrokovalo je održavanje javne rasprave o toj temi u mjesecu studenom 2001. u sklopu INFO sajma na Zagrebačkom velesajmu. Istodobno je, u trajanju od tri tjedna, organizirana i on-line rasprava na adresi http://forum.carnet.hr. Uslijedile su promjene Pravilnika prema zahtjevima korisnika, koje su u prosincu usvojene na sjednici Upravnog vijeća CARNeta. Više informacija na http://www.dns.hr/documents/pdf/Prijedlozi-promjena_v1-1.pdf. Upravno vijeće usvojilo je i Arbitražna pravila za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene na prijedlog Povjerenstva za .hr domenu.

O promjenama Pravilnika javnost je obaviještena priopćenjem koje su prenijele dnevne novine i on-line magazini.

Tablica registriranih domena po vrstama u 2001./2002.


HR-P 2001. HR-P 2002. HR-D 2001. HR-D 2002. HR-V 2001. HR-V 2002. HR-F 2001. HR-F 2002. HR-T 2001. HR-T 2002. HR-I 2001. HR-I 2002.
siječanj
288
302
51
33
1
1
0
4
0
37
0
2
veljača
398
319
21
70
3
2
38
22
0
34
0
0
ožujak
408
360
28
79
0
2
22
18
0
80
0
1
travanj
332
347
22
72
3
0
10
10
328
58
0
1
svibanj
277
332
13
90
1
0
8
8
131
71
0
0
lipanj
297
268
8
62
30
1
9
2
110
63
0
0
srpanj
265
298
8
40
29
0
5
9
106
60
0
0
kolovoz
188
174
8
46
15
1
4
12
59
16
0
0
rujan
263
294
8
53
17
2
5
17
39
36
0
1
listopad
352
358
24
77
1
1
4
7
49
49
1
1
studeni
320
338
10
73
0
2
5
10
25
34
2
0
prosinac
228
318
19
78
1
1
4
3
31
48
0
0
Ukupno:
3. 616
3. 708
220
773
101
13
114
122
878
586
3
6
Ukupno 2001: 4.932
Ukupno 2002: 5.208
Ukupan broj registriranih domena 10.140

Početkom 2002. godine usvojena je lista arbitara koji rješavaju prijavljene sporove te su u 2002. riješili dva arbitražna postupka.

CARNet i Sveučilišni računski centar sklopili su ugovor o administraciji i upravljanju .hr domenom kojim se SRCU povjerava obavljanje poslova HR-DNS službe. Tijekom godine Upravno vijeće usvojilo je dokument kojim se definiraju pravila za uključivanje drugih subjekata u upravljanje com.hr domenom. Upravljanje com.hr domenom bit će distribuirano nakon puštanja u pogon e-DNS sustava za registraciju i održavanje domena koji je u izradi.

Statistika aktivnih domena po godinama

Godina Broj aktivnih domena
1991
-
1992.
12
1993.
59
1994.
73
1995.
91
1996.
240
1997.
781
1998.
1.647
1999.
2.994
2000.
5.631
2001.
10.563
2002.
15.771

DNS web stranice
Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.