Mreža akademske zajednice
menu 4
Nacionalni servisi
DNS - Internet domene
CERT - Sigurnost računalne mreže
CIX
WWW.HR
On-line baze podataka
Javno računalo
menu 4
Obrazovni programi
menu 4
Promocija ICT-a
menu 4
Ustanova CARNet
menu 4
Nagrade i priznanja
menu 4
Međunarodna suradnja
menu 4
Izdanja
menu 4
Naslovnica
menu 4

 

 

 
Nacionalni servisi

Tim programom, osiguravajući niz stabilnih i pouzdanih središnjih servisa od nacionalnog interesa, CARNet doprinosi ostvarivanju nekih temeljnih preduvjeta potrebnih za funkcioniranje Hrvatske kao informacijskog društva.

DNS

Nacionalni domenski prostor uređuje se novim "Pravilnikom o organizaciji vršne .hr Internet domene i načelima upravljanja vršnom .hr domenom" koji je stupio na snagu u veljači 2001. Krajem 2001. godine stupila su na snagu i "Arbitražna pravila za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene". Pravilnikom je uvedena podjela domene na šest kategorija prema vrsti administrativnog postupka, a potencijalni korisnici podijeljeni su na pravne i fizičke osobe. Identitet pravnih subjekata i važni informacijski servisi registriraju se pod vršnom .hr domenom, domene za tržišne potrebe registriraju se u poddomeni com.hr, a identitet fizičkih osoba ostvaruje se u poddomeni from.hr, odnosno iz.hr ili name.hr. Važna promjena uvedena Pravilnikom je mogućnost registracije domene za vlastite potrebe fizičkih osoba HR-F (u poddomenama: .from.hr, iz.hr, name.hr).
Tijekom 2001. i 2002. godine registrirano je ukupno 10.140 hrvatskih domena. [ više ]

CERT

Tijekom 2001. i 2002. godine CERT je nastavio prikupljati i analizirati informacije o sigurnosnim incidentima, posredovao je pri rješavanju tih problema, školovao korisnike o tome kako povećati sigurnost njihovih računalnih sustava, prikupljao i distribuirao sigurnosne savjete, preporuke i alate, nastavio suradnju s hrvatskim te inozemnih institucijama koje se brinu o sigurnosti računalnih sustava (preko članstva u organizaciji "Forum of Incident Response and Security Teams"). Tijekom 2001. godine zabilježen je porast broja registriranih sigurnosnih incidenata, a ne odnosi se samo na broj registriranih sigurnosnih incidenata već i na obrađene poruke elektroničke pošte. Ukupno je registrirano 705 računalno-sigurnosnih incidenata, a obrađeno je i 5.985 poruka. Tijekom 2002. godine broj zabilježenih incidenata bio je nešto manji nego u 2001. godini. Ukupno je zabilježeno 700 računalno-sigurnosnih incidenata u 2002. godini, a obrađeno je i 4.365 poruka elektroničke pošte.
Pokrenute su i nove usluge - Hoax recognizer koji omogućuje provjeravanje je li neka poruka elektoničke pošte lažna poruka (hoax) ili nije i provjera ranjivosti računalnih mreža spojenih na Internet. [ više ]

CIX

U sklopu Nacionanlog središta za razmjenu Interent prometa - CIX - spojene su četiri članice: dva davatelja Internet usluga – Globalnet i IskonInternet - i dvije privatne mreže - mreža Hrvatske radiotelevizije i mreža akademske zajednice CARNet. [ više ]

www.hr

Objavljeno je novo izdanje prvoga hrvatskog portala - www.hr te su ponuđene usluge za korisnike WAP uređaja. [ više ]

Online baze

Kupljena je licenca za korištenje još jedne znastvene baze, tako da sada članovi akademske zajednice imaju mogućnost pristupa u sedam online baza podataka. Radi se o Web of Science koja sadrži više od 20.000 znanstvenih radova i pokriva više od 8.000 časopisa i zbornika radova. [ više ]

Copyright ©2003. CARNet. Sva prava zadržana.