Helpdesk sluľba

Suradnja s ustanovama članicama

Tijekom 2000. godine, Služba za članice aktivno je radila na poboljšanju suradnje i kvalitete kontakata između ustanova članica i CARNeta.

Aktivnim informiranjem o uslugama koje CARNet pruža ustanovama članicama, prikupljanjem informacija o djelovanju i potrebama članica vezanih uz korištenje CARNetovih usluga i resursa te intenziviranjem posjeta članicama, Služba za članice nastoji unaprijediti međusobnu suradnju.

U lipnju 2000. godine, putem videokonferencije između Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba, uspješno je održana četvrta sjednica Vijeća korisnika. Iz Splita ju je vodio dr.sc. Damir Sapunar, član Predsjedništva Vijeća korisnika.

Članovi Vijeća upoznati su s radom CARNeta u prethodnoj godini, planovima za iduće razdoblje, drugom CARNetovom korisničkom konferencijom te s novostima iz Uprave za informatiku Ministarstva znanosti i tehnologije.

Kao i predhodnih godina, Služba za članice prikupila je podatke o stanju i iskorištenosti CARNetovih resursa na ustanovama članicama. Posebno izdvajamo:

  • Prepoznata je i visoko ocijenjena ustrajnost i stalna modernizacija CARNet mreže (spajanje na TEN - 155, povećanje brzine komunikacije između članica i CARNeta, tehnička podrška CARNeta članicama);
  • Razvija se aktivna komunikacija s CARNet CERT-om, a pojačan je i naglasak na osiguranje računalnih mreža te aktivnije obavještavanje o sigurnosnim incidentima;
  • Prepoznatljivost CARNetove korisničke konferencije te zadržanu visoku ocjenu uspješnosti njena održavanja;
  • Naglašena je potreba za obnavljanjem sustava "Training the Trainers" te povećanje broja tečajeva i stručnih predavanja za predstavnike članica;
  • Članice su upoznate s programom CISCO akademije te postoji veliko zanimanje predstavnika članica za aktivnim pohađanjem;
  • Iako je cjelokupna suradnja ustanova članica i CARNeta ocjenjena vrlo visoko, treba je i dalje razvijati.

 

 


© 2001 Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Sva prava pridržava.

Stranice su prilagođena Internet Exploreru 5.x u veličini 800x600
DiP: CWM 2001