CCERTSustav usklađivanja točnog vremena

CIX (Croatian Internet Exchange)

CIX je neprofitna usluga Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet, pokrenuta s ciljem učinkovite razmjene Internet prometa na nacionalnoj razini.

U tehničkom smislu CIX predstavlja točku u kojoj će se povezati komunikacijski kanali od i prema korisnicima CIX-a što će omogućiti razmjenu podataka među njima u skladu s bilateralnim sporazumima. Uspostavom izravnih komunikacijskih kanala, Internet promet u Hrvatskoj razmjenjivat će se bez opterećivanja trećih mreža, čime će se postići velika ušteda na razmjeni podataka među hrvatskim korisnicima Interneta.

8. rujna 2001. godine potpisan je Memorandum o uspostavi nacionalnog središta za razmjenu Internet prometa od strane:

  • AT&T Global Network Services Hrvatska d.o.o.
  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
  • Hrvatske telekomunikacije d.d.
  • ISKON Internet d.o.o. i
  • VIP-NET GSM d.o.o.

CIX predstavlja prvi zajednički projekt komercijalnih i nekomercijalnih davatelja Internet usluga te akademskih i privatnih računalnih mreža, a osim pet sadašnjih potpisnika, moći će mu pristupiti svi zainteresirani budući davatelji Internet usluga i privatne mreže, ukoliko zadovoljavaju određene minimalne tehničke uvjete.

 

 


© 2001 Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Sva prava pridržava.

Stranice su prilagođena Internet Exploreru 5.x u veličini 800x600
DiP: CWM 2001