Usavršavanje kadrovaUred za odnose s javnošću

CARNetov javni web

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, motivirana potrebom za reorganizacijom javnih web stranica (URL: http://www.carnet.hr/), pokrenula je početkom 2000. godine projekt izrade novog weba.

Stare web stranice više nisu zadovoljavale potrebe CARNetovih korisnika, i samog CARNeta, podaci na webu bili su zastarjeli, teško dostupni i nisu omogućavali adekvatnu prezentaciju CARNeta.

U ožujku 2000. godine formiran je projektni tim koji je definirao ciljeve projekta:

  1. reorganizirati i redizajnirati postojeći javni web
  2. učiniti podatke na webu pristupačnijima za korisnike
  3. definirati procedure koje će osigurati stalno ažuriranje podataka na javnom webu
  4. odaslati korisnicima jasniju poruku o tome što je CARNet i čime se bavi.

Najstojanja su bila da se kroz organizacijsko i dizajnersko rješenje korisnicima pruži kvalitetniji i ažurniji sadržaj te da se web pojednostavni kroz dva elementa oblikovanja:

  • vertikalna struktura na koju se vežu svi sadržaji, a koja omogućava lakšu navigaciju i snalaženje na stranicama
  • uvođenje komunikacijskih kanala: Chat, Mail, Forum i SMS, koji omogućavaju komuniciranje već na prvoj stranici, bez otvaranja posebnih prozora

Prilikom izrade novog weba upotrjebljene su tehnološke prednosti preporke HTML 4.0 i JavaScripta, te uporabe CGI skripta. Navedena tehnološka rješenja omogućila su skraćenje pristupa (broja klikova), veću vizualizaciju same prezentirane informacije te dinamiku i vezanost na CARNet web putem Email, Chat, Forum i SMS mogućnosti.

Projekt je ušao u svoju završnu fazu u studenome, a objavljen je 4. prosinca 2000. godine.

Nakon što je web objavljen, definirana je podjela poslova osobama odgovornim za održavanje stranica, a to znači:

  1. urednički (informacijski) aspekt weba
  2. webmasterski aspekt weba

Prema planu CARNeta za 2001. godinu, pojedini dijelovi javnog weba, konkretno oni koji se odnose na "vanjske" webove, nastojat će se reorganizirati tako da se zadovolji unifikacijski element dizajna novog javnog weba. Prema planu, radit će se i na obradi pojedinih dijelova weba primjenom novih tehnologija (npr. izrada clickable mapa za web stranice CARNet članica i mreže).

Kako bi se utvrdila utilitarnost i kvaliteta prezentiranog sadržaja na webu, tijekom 2001. godine planira se napraviti i Web Usability testing.

 

 


© 2001 Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Sva prava pridržava.

Stranice su prilagođena Internet Exploreru 5.x u veličini 800x600
DiP: CWM 2001