Pregled prometnog iskorištenja po ustanovama

Ustanove su poredane po veličini ostvarenog dolaznog prometa u 2000. godini. Za svaku je ustanovu data vrijednost trenutne brzine veze u bitima u sekundi  (nije zabilježena dinamika promjene brzina veze, već je dana brzina koja je bila aktuelna u siječnju 2001. godine), zatim ostvareni dolazni i odlazni promet, u bitima.

Ustanova

DOLAZNI (bit)

ODLAZNI (bit)

Brzina veze (bps)

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

9.69e+13

9.44e+13

622000000

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

2.32e+13

2.28e+13

155000000

Visoka učiteljska škola u Splitu, Split

2.16e+13

2.18e+13

10000000

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti, Split

2.16e+13

2.18e+13

10000000

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

1.94e+13

1.96e+13

10000000

Pravni fakultet, Rijeka

1.3e+13

1.18e+13

100000000

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

1.29e+13

2.65e+13

622000000

Sveučilište J.J. Strossmayera - Rektorat, Osijek

1.27e+13

1.45e+13

155000000

Filozofski fakultet - I.Klobučarića 1, Rijeka

1.13e+13

1.32e+13

100000000

Sveučilišna knjižnica, Split

1.02e+13

7.45e+12

100000000

Građevinski fakultet, Rijeka

7.81e+12

6.94e+12

100000000

Prirodoslovno matematički fakultet, Matematika, Zagreb

7.3e+12

2.78e+12

10000000

Poljoprivredni fakultet, Osijek

6.26e+12

3.05e+12

10000000

Visoka pomorska škola, Rijeka

6.24e+12

5.95e+12

100000000

Medicinski fakultet, Rijeka

5.49e+12

6.4e+12

100000000

Ekonomski fakultet, Rijeka

5.44e+12

5.51e+12

100000000

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

5.35e+12

5.8e+12

100000000

Pravni fakultet, Osijek

4.85e+12

4.52e+12

100000000

Ekonomski fakultet, Zagreb

4.09e+12

1.16e+13

155000000

Pedagoški fakultet, Osijek

4.03e+12

1.65e+12

100000000

Ministarstvo znanosti i tehnologije, Zagreb

3.5e+12

3.58e+12

155000000

Medicinski fakultet, Zagreb

3.07e+12

4.14e+12

622000000

Ekonomski fakultet, Osijek

3.07e+12

4.4e+12

100000000

Institut građevinarstva Hrvatske, Split

3.06e+12

2.16e+12

10000000

Filozofski fakultet - Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

2.27e+12

1.42e+12

10000000

Matica Hrvatska, Zagreb

2.25e+12

2.55e+12

10000000

Veleučilište, Dubrovnik

2.12e+12

2.05e+12

100000000

Građevinski fakultet, Zagreb

1.89e+12

2e+12

155000000

Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

1.7e+12

1.66e+12

384000

Institut za fiziku, Zagreb

1.6e+12

7.4e+11

10000000

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

1.58e+12

5.66e+11

10000000

Geodetski fakultet, Zagreb

1.56e+12

1.85e+12

128000

Studentski dom Cvjetno naselje, Zagreb

1.55e+12

1.22e+12

1000000

Agronomski fakultet, Zagreb

1.42e+12

1.81e+11

2000000

Studentski dom Stjepan Radić, Zagreb

1.38e+12

1.26e+12

384000

Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek

1.31e+12

3.03e+11

128000

Elektrotehnički fakultet, Osijek

1.17e+12

2.84e+12

155000000

Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

1.07e+12

4.03e+11

2000000

Farmaceutsko biokemijski fakultet, Zagreb

9.58e+11

9.02e+11

2000000

Arhitektonski fakultet, Zagreb

8.8e+11

3.87e+11

100000000

Šumarski fakultet, Zagreb

8.64e+11

1.22e+11

2000000

Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb

7.87e+11

2.65e+11

64000

Kemijsko tehnološki fakultet, Split

7.85e+11

5.34e+11

10000000

Filozofski fakultet, Zadar

7.59e+11

3.94e+11

10000000

Građevinski fakultet, Split

7.37e+11

1.35e+12

10000000

Zagrebački računalski savez, Zagreb

6.83e+11

3.03e+11

128000

Visoka učiteljska škola u Zadru, Zadar

6.41e+11

3.65e+11

10000000

Brodarski institut, Zagreb

6.37e+11

7.42e+10

2000000

Pravni fakultet, Split

6.11e+11

2.78e+11

10000000

Hrvatski institut za povijest, Zagreb

5.42e+11

8.73e+10

xDSL

Visoka učiteljska škola, Osijek

5.37e+11

2.24e+11

100000000

Tehnički fakultet, Rijeka

5.18e+11

1.08e+12

10000000

Pravni fakultet, Zagreb

4.65e+11

3.5e+11

2000000

Prirodoslovno matematički fakultet, Fizika, Zagreb

4.43e+11

1.28e+12

10000000

Visoka pomorska škola, Split

4.42e+11

6.92e+10

128000

Filozofski fakultet - Omladinska 14, Rijeka

4.21e+11

2.75e+11

128000

Pedagoški fakultet, Pula

3.66e+11

8.03e+10

10000000

Hrvatski studiji, Zagreb

3.6e+11

9.17e+10

xDSL

Veleučilište, Split

3.6e+11

1.18e+11

2000000

Rektorat, Split

3.36e+11

1.14e+11

2000000

Grafički fakultet, Zagreb

3.33e+11

3.09e+11

2000000

Prehrambeno biotehnološki i RGN fakultet, Zagreb

3.31e+11

2.85e+11

28800

Fakultet političkih znanosti, Zagreb

3.12e+11

1.65e+11

2000000

Evanđeoski teološki fakultet, Osijek

3.11e+11

7.41e+10

2000000

Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb

3.03e+11

6.46e+10

33600

Prirodoslovno matematički fakultet,Opća i anorganska kemija, Zagreb

3e+11

7.42e+10

2000000

Strojarski fakultet, Slavonski Brod

2.91e+11

7.68e+10

2000000

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

2.74e+11

1.43e+11

xDSL

Ekonomski fakultet, Split

2.63e+11

9.28e+10

2000000

Gradska knjižnica, Zadar

2.45e+11

5.94e+10

128000

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

2.42e+11

4.39e+10

xDSL

Veleučilište, Karlovac

2.33e+11

3.71e+10

33600

Fakultet ekonomije i turizma, Pula

2.29e+11

7.22e+11

10000000

Končar - institut za elektrotehniku, Zagreb

2.12e+11

3.74e+10

128000

Visoka zdravstvena škola, Zagreb

2.06e+11

6.58e+10

xDSL

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

2.02e+11

7.19e+10

2000000

XV gimnazija, Zagreb

1.98e+11

1.23e+11

1000000

Ured Predsjednika RH, Zagreb

1.91e+11

2.58e+11

2000000

Viša tehnička škola, Zagreb

1.83e+11

5.48e+10

33600

Škola narodnog zdravlja A. Štampar, Zagreb

1.82e+11

5.67e+10

xDSL

Rektorat, Zagreb

1.61e+11

1.15e+11

xDSL

Gradska knjižnica, Rijeka

1.59e+11

4.09e+10

2000000

Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik

1.56e+11

4.34e+10

128000

Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb

1.47e+11

5.93e+10

2000000

Hrvatski Crveni križ, Zagreb

1.47e+11

3.9e+10

128000

Veterinarski fakultet, Zagreb

1.35e+11

5.86e+10

2000000

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Savska 16, Zagreb

1.35e+11

4.41e+10

33600

Sveučilišna knjižnica, Rijeka

1.33e+11

3.31e+10

2000000

Institut za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma, Zagreb

1.25e+11

2.21e+10

33600

Institut R. Bošković - Zavod za istraživanje mora, Rovinj

1.24e+11

1.64e+10

2000000

Medicinski fakultet - Zgrada temeljnih znanosti, Split

1.14e+11

9.04e+10

10000000

Katolički bogoslovni fakultet - Teologija u Rijeci, Rijeka

1.14e+11

2.53e+10

2000000

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

1.12e+11

3.5e+10

xDSL

Institut za međunarodne odnose, Zagreb

1.12e+11

9.97e+10

33600

Građevinski fakultet, Osijek

1.08e+11

6.67e+10

2000000

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

1.02e+11

4.31e+10

xDSL

Institut za javne financije, Zagreb

9.92e+10

3.44e+10

33600

Pomorska škola, Split

9.27e+10

3.09e+10

128000

Medicinski fakultet, Osijek

9.09e+10

3.06e+10

2000000

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

8.86e+10

5.99e+10

2000000

Hotelijerski fakultet, Opatija

8.31e+10

3.57e+10

33600

Stomatološki fakultet, Zagreb

7.55e+10

2.05e+10

2000000

Tehnološko inovacijski centar Rijeka d.o.o., Rijeka

7.19e+10

2.45e+10

33600

Gradska knjižnica, Vinkovci

7.02e+10

2.47e+10

2000000

Rektorat, Rijeka

7.02e+10

2.95e+10

128000

Veleučilište u Rijeci, Rijeka

6.78e+10

2.73e+10

128000

Učiteljska akademija, Zagreb

6.16e+10

2.87e+10

xDSL

Geodetska tehnička škola, Zagreb

6.04e+10

1.53e+10

33600

Klinički bolnički centar - Rebro, Zagreb

5.71e+10

1.96e+11

155000000

Metalurški fakultet, Sisak

5.68e+10

2.54e+10

33600

PMF Biološki odsjek - Roosveltov trg 6, Zagreb

5.58e+10

2.1e+10

33600

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

5.57e+10

4.75e+10

xDSL

Akademsko astronomsko društvo, Rijeka

5.5e+10

1.91e+10

33600

Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

5.16e+10

8.39e+10

xDSL

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

5.04e+10

5.06e+10

xDSL

Gradska i sveučilišna knjižnica, Osijek

4.59e+10

2.65e+10

128000

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Marulićev trg, Zagreb

4.56e+10

5.23e+10

2000000

Hrvatski klub za međunarodnu suradnju, Zagreb

4.13e+10

1.92e+10

19200

Osnovna škola Pujanki, Split

4.1e+10

1.38e+10

33600

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

4.03e+10

5.75e+09

33600

Visoka policijska škola, Zagreb

3.99e+10

2.44e+10

33600

Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

3.98e+10

4.88e+10

100000000

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb

3.87e+10

2.58e+10

33600

Institut za filozofiju, Zagreb

3.81e+10

5.88e+09

xDSL

PMF Biološki odsjek - Marulićev trg 9a, Zagreb

3.69e+10

7.84e+10

128000

Institut za turizam, Zagreb

3.49e+10

7.32e+09

33600

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Dubrovnik

3.48e+10

5.64e+09

33600

Bolnica Dr. Fran Mihaljević, Zagreb

3.44e+10

2.44e+10

19200

Ministarstvo prosvjete i športa, Zagreb

3.42e+10

3e+10

33600

Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb

3.3e+10

1.2e+10

128000

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb

3.04e+10

6.32e+09

33600

Ekonomski fakultet Hrvojeva 8, Split

2.93e+10

2.44e+10

33600

Tekstilno tehnološki fakultet - Savska 16, Zagreb

2.63e+10

1.69e+10

33600

Državni hidrografski institut, Split

2.62e+10

4.09e+09

33600

Ekonomski institut, Zagreb

2.6e+10

2.86e+10

33600

Institut za antropologiju, Zagreb

2.57e+10

7.77e+09

33600

Umjetnička akademija, Split

2.41e+10

7.84e+09

128000

Muzička akademija, Zagreb

2.4e+10

7.7e+09

xDSL

Visoka učiteljska škola, Pula

2.38e+10

4.22e+09

10000000

Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik

2.38e+10

1.36e+10

10000000

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb

2.33e+10

6.2e+09

33600

Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb

2.29e+10

9.56e+10

128000

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

2.28e+10

1.88e+10

33600

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

2.15e+10

6.3e+09

33600

Institut za društvena istraživanja, Zagreb

1.96e+10

2.75e+09

33600

Klinika za dječje bolesti, Zagreb

1.92e+10

1.9e+10

19200

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

1.88e+10

1.18e+10

33600

Muzejsko dokumentacijski centar, Zagreb

1.78e+10

6.53e+09

19200

Sveučilišna knjižnica, Pula

1.76e+10

8.73e+09

28800

Dubrovačke knjižnice, Dubrovnik

1.64e+10

6.72e+09

33600

PBF - Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Zagreb

1.53e+10

4.14e+09

33600

Poljoprivredni institut, Osijek

1.5e+10

3.27e+09

33600

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja, Zagreb

1.43e+10

1.03e+10

33600

Katolički bogoslovni fakultet - Kaptol 29, Zagreb

1.34e+10

3.09e+10

2000000

Institut za geološka istraživanja, Zagreb

1.32e+10

5.87e+09

xDSL

Sveučilište, Mostar

1.28e+10

5.93e+09

33600

Medicinski fakultet, Split

1.25e+10

2.49e+10

33600

Opća bolnica Sveti Duh, Zagreb

8.06e+09

3.89e+09

33600

Klinička bolnica, Split

8.03e+09

1e+10

33600

Studentski dom Lašćina, Zagreb

7.87e+09

2.05e+09

2000000

Građevinski fakultet Novi Zagreb, Zagreb

5.6e+09

2.98e+09

33600

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

5.23e+09

1.42e+10

xDSL

Osnovna škola Davorin Trstenjak, Zagreb

4.48e+09

3.45e+09

28800

Šumarski institut, Jastrebarsko

3.93e+09

1.48e+09

28800

Staroslavenski institut, Zagreb

3.04e+09

7.37e+08

28800

Katolički bogoslovni fakultet - Vlaška 38, Zagreb

2.25e+09

2.67e+08

33600

FESB Laboratorij zavoda za strojarsku tehnologiju - Lora, Split

1.58e+09

5.91e+08

33600

Osnovna škola Nikola Tesla, Zagreb

1.09e+09

3.06e+09

128000

Imunološki zavod, Zagreb

8.05e+07

4.46e+07

33600

Pregled broja i trajanja prekida veza prema ustanovama

Ustanove su sortirane po padajućem ukupnom trajanju prekida. Date su još vrijednosti za ukupni broj prekida veze, maksimalno i prosječno trajanje prekida, te postotak ukupnog vremena u 2000. godini u kojem ustanova  bila dostupna.

Ustanova

Ukupno trajanje prekida

Broj prekida

Max

Ave

UP (%)

Imunološki zavod, Zagreb

180 d, 4 s, 21 m

10

116 d, 5 s, 7 m

18 d, 0 s, 26 m

50.77

Katolički bogoslovni fakultet - Vlaška 38, Zagreb

179 d, 19 s, 34 m

29

24 d, 8 s, 54 m

6 d, 4 s, 48 m

50.87

Studentski dom Lašćina, Zagreb

167 d, 22 s, 58 m

203

44 d, 2 s, 4 m

0 d, 19 s, 51 m

54.11

Katoličko bogoslovni fakultet, Teologija u Đakovu, Đakovo

128 d, 21 s, 12 m

34

29 d, 0 s, 4 m

3 d, 18 s, 58 m

64.786

Bolnica Dr. Fran Mihaljević, Zagreb

73 d, 23 s, 11 m

88

7 d, 7 s, 13 m

0 d, 20 s, 10 m

79.791

Državni hidrografski institut, Split

71 d, 17 s, 49 m

112

3 d, 17 s, 47 m

0 d, 15 s, 22 m

80.398

Institut za geološka istraživanja, Zagreb

65 d, 17 s, 44 m

41

16 d, 0 s, 11 m

1 d, 14 s, 28 m

82.038

Srednja škola Ivan Švear, Ivanić Grad

63 d, 23 s, 32 m

131

8 d, 10 s, 22 m

0 d, 11 s, 43 m

82.519

Staroslavenski institut, Zagreb

61 d, 1 s, 31 m

95

10 d, 4 s, 6 m

0 d, 15 s, 25 m

83.316

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Mali Lošinj

59 d, 6 s, 51 m

70

6 d, 23 s, 20 m

0 d, 20 s, 19 m

83.802

Muzička akademija, Zagreb

55 d, 3 s, 22 m

79

4 d, 5 s, 34 m

0 d, 16 s, 45 m

84.934

Visoka policijska škola, Zagreb

48 d, 23 s, 7 m

30

15 d, 0 s, 52 m

1 d, 15 s, 10 m

86.622

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Dubrovnik

47 d, 9 s, 20 m

23

38 d, 23 s, 34 m

2 d, 1 s, 26 m

87.052

Sveučilište, Mostar

46 d, 7 s, 3 m

94

9 d, 16 s, 5 m

0 d, 11 s, 49 m

87.351

Sveučilište J.J. Strossmayera - Rektorat, Osijek

44 d, 9 s, 0 m

53

6 d, 6 s, 53 m

0 d, 20 s, 5 m

87.876

PBF - Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Zagreb

43 d, 4 s, 48 m

68

9 d, 6 s, 26 m

0 d, 15 s, 14 m

88.197

Gradska knjižnica, Vinkovci

42 d, 18 s, 52 m

42

20 d, 1 s, 57 m

1 d, 0 s, 26 m

88.31

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

42 d, 2 s, 34 m

90

4 d, 20 s, 30 m

0 d, 11 s, 13 m

88.495

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb

40 d, 8 s, 29 m

56

5 d, 1 s, 10 m

0 d, 17 s, 17 m

88.974

Medicinski fakultet, Osijek

34 d, 23 s, 5 m

30

12 d, 23 s, 13 m

1 d, 3 s, 58 m

90.447

Institut za antropologiju, Zagreb

33 d, 14 s, 8 m

96

3 d, 21 s, 34 m

0 d, 8 s, 23 m

90.823

Opća bolnica Sveti Duh, Zagreb

32 d, 12 s, 20 m

16

20 d, 17 s, 54 m

2 d, 0 s, 46 m

91.116

Sveučilišna knjižnica, Pula

29 d, 19 s, 51 m

176

3 d, 8 s, 16 m

0 d, 4 s, 4 m

91.85

Zagrebački računalski savez, Zagreb

29 d, 17 s, 49 m

83

10 d, 13 s, 26 m

0 d, 8 s, 36 m

91.874

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb

29 d, 0 s, 30 m

25

7 d, 0 s, 3 m

1 d, 3 s, 51 m

92.071

Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb

27 d, 8 s, 21 m

136

2 d, 5 s, 32 m

0 d, 4 s, 49 m

92.528

Ekonomski institut, Zagreb

27 d, 4 s, 8 m

75

3 d, 4 s, 35 m

0 d, 8 s, 41 m

92.576

Visoko gospodarsko učilište, Križevci

27 d, 3 s, 15 m

47

6 d, 23 s, 40 m

0 d, 13 s, 51 m

92.586

Ekonomski fakultet, Zagreb

26 d, 5 s, 39 m

13

15 d, 14 s, 32 m

2 d, 0 s, 26 m

92.832

Geotehnički fakultet, Varaždin

25 d, 14 s, 27 m

37

3 d, 13 s, 36 m

0 d, 16 s, 36 m

93.005

Katolički bogoslovni fakultet - Teologija u Rijeci, Rijeka

24 d, 22 s, 29 m

55

5 d, 20 s, 47 m

0 d, 10 s, 52 m

93.187

Šumarski institut, Jastrebarsko

24 d, 22 s, 23 m

38

2 d, 20 s, 55 m

0 d, 15 s, 44 m

93.188

Grafički fakultet, Zagreb

24 d, 17 s, 56 m

53

11 d, 4 s, 27 m

0 d, 11 s, 12 m

93.238

Klinika za dječje bolesti, Zagreb

23 d, 0 s, 5 m

51

2 d, 18 s, 15 m

0 d, 10 s, 49 m

93.715

Fakultet političkih znanosti, Zagreb

22 d, 16 s, 49 m

44

4 d, 14 s, 37 m

0 d, 12 s, 22 m

93.798

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Savska 16, Zagreb

22 d, 14 s, 4 m

50

3 d, 10 s, 44 m

0 d, 10 s, 50 m

93.829

Visoka pomorska škola, Split

22 d, 13 s, 43 m

22

15 d, 5 s, 10 m

1 d, 0 s, 37 m

93.833

Viša tehnička škola, Zagreb

20 d, 3 s, 2 m

20

15 d, 5 s, 0 m

1 d, 0 s, 9 m

94.501

Sveučilišna knjižnica, Rijeka

19 d, 20 s, 25 m

27

4 d, 17 s, 46 m

0 d, 17 s, 38 m

94.576

Filozofski fakultet - Omladinska 14, Rijeka

19 d, 16 s, 38 m

22

3 d, 18 s, 55 m

0 d, 21 s, 29 m

94.619

Veleučilište, Karlovac

18 d, 11 s, 55 m

87

2 d, 13 s, 1 m

0 d, 5 s, 6 m

94.946

Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb

18 d, 10 s, 8 m

19

9 d, 1 s, 0 m

0 d, 23 s, 16 m

94.966

Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb

18 d, 9 s, 42 m

30

3 d, 19 s, 45 m

0 d, 14 s, 43 m

94.972

Akademsko astronomsko društvo, Rijeka

18 d, 9 s, 7 m

16

5 d, 8 s, 22 m

1 d, 3 s, 34 m

94.978

PMF Biološki odsjek - Roosveltov trg 6, Zagreb

18 d, 7 s, 16 m

143

4 d, 16 s, 40 m

0 d, 3 s, 4 m

94.999

Hotelijerski fakultet, Opatija

17 d, 19 s, 24 m

19

5 d, 13 s, 1 m

0 d, 22 s, 29 m

95.134

Katolički bogoslovni fakultet - Kaptol 29, Zagreb

17 d, 10 s, 25 m

21

6 d, 10 s, 12 m

0 d, 19 s, 55 m

95.237

XV gimnazija, Zagreb

16 d, 23 s, 9 m

48

3 d, 20 s, 50 m

0 d, 8 s, 28 m

95.365

Brodarski institut, Zagreb

16 d, 11 s, 57 m

22

3 d, 8 s, 35 m

0 d, 17 s, 59 m

95.492

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

15 d, 20 s, 14 m

49

4 d, 4 s, 10 m

0 d, 7 s, 45 m

95.671

Poljoprivredni institut, Osijek

15 d, 15 s, 3 m

27

4 d, 12 s, 29 m

0 d, 13 s, 53 m

95.73

PMF Biološki odsjek - Marulićev trg 9a, Zagreb

14 d, 21 s, 34 m

32

6 d, 21 s, 25 m

0 d, 11 s, 10 m

95.929

Prirodoslovno matematički fakultet,Opća i anorganska kemija, Zagreb

14 d, 13 s, 14 m

31

3 d, 13 s, 16 m

0 d, 11 s, 15 m

96.024

Ministarstvo prosvjete i športa, Zagreb

13 d, 23 s, 52 m

21

2 d, 23 s, 44 m

0 d, 15 s, 59 m

96.176

Muzejsko dokumentacijski centar, Zagreb

13 d, 14 s, 36 m

24

4 d, 18 s, 14 m

0 d, 13 s, 36 m

96.282

Rektorat, Rijeka

12 d, 15 s, 0 m

25

3 d, 2 s, 19 m

0 d, 12 s, 7 m

96.55

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

12 d, 12 s, 2 m

32

2 d, 11 s, 26 m

0 d, 9 s, 22 m

96.584

Klinički bolnički centar - Rebro, Zagreb

11 d, 19 s, 2 m

30

3 d, 3 s, 27 m

0 d, 9 s, 26 m

96.778

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

11 d, 12 s, 49 m

29

4 d, 14 s, 20 m

0 d, 9 s, 32 m

96.848

Tehnološko inovacijski centar Rijeka d.o.o., Rijeka

11 d, 0 s, 27 m

26

4 d, 22 s, 42 m

0 d, 10 s, 10 m

96.989

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

10 d, 16 s, 18 m

22

2 d, 18 s, 35 m

0 d, 11 s, 39 m

97.082

Visoka učiteljska škola u Zadru, Zadar

10 d, 6 s, 20 m

15

4 d, 1 s, 35 m

0 d, 16 s, 25 m

97.196

Građevinski fakultet, Osijek

10 d, 5 s, 1 m

24

2 d, 14 s, 6 m

0 d, 10 s, 12 m

97.211

Evanđeoski teološki fakultet, Osijek

9 d, 23 s, 43 m

145

3 d, 23 s, 40 m

0 d, 1 s, 39 m

97.271

Učiteljska akademija, Zagreb

9 d, 23 s, 3 m

10

7 d, 22 s, 34 m

0 d, 23 s, 54 m

97.278

Prirodoslovno matematički fakultet, Fizika, Zagreb

9 d, 20 s, 56 m

34

1 d, 12 s, 45 m

0 d, 6 s, 58 m

97.303

Gradska knjižnica, Rijeka

9 d, 12 s, 40 m

17

2 d, 3 s, 24 m

0 d, 13 s, 27 m

97.397

Geodetski fakultet, Zagreb

9 d, 7 s, 21 m

25

6 d, 8 s, 54 m

0 d, 8 s, 56 m

97.457

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

9 d, 0 s, 11 m

21

4 d, 21 s, 56 m

0 d, 10 s, 17 m

97.539

Medicinski fakultet - Zgrada temeljnih znanosti, Split

8 d, 22 s, 35 m

11

3 d, 3 s, 1 m

0 d, 19 s, 30 m

97.557

Prehrambeno biotehnološki i RGN fakultet, Zagreb

8 d, 21 s, 31 m

23

4 d, 15 s, 9 m

0 d, 9 s, 17 m

97.569

Filozofski fakultet - I.Klobučarića 1, Rijeka

8 d, 20 s, 32 m

14

2 d, 20 s, 22 m

0 d, 15 s, 10 m

97.58

Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja, Zagreb

8 d, 17 s, 46 m

23

2 d, 13 s, 1 m

0 d, 9 s, 7 m

97.612

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

8 d, 12 s, 22 m

53

2 d, 0 s, 14 m

0 d, 3 s, 51 m

97.673

Dubrovačke knjižnice, Dubrovnik

8 d, 12 s, 16 m

167

1 d, 0 s, 1 m

0 d, 1 s, 13 m

97.675

Institut za turizam, Zagreb

8 d, 10 s, 32 m

27

2 d, 12 s, 5 m

0 d, 7 s, 30 m

97.694

Veterinarski fakultet, Zagreb

8 d, 1 s, 5 m

29

1 d, 15 s, 25 m

0 d, 6 s, 39 m

97.802

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

7 d, 14 s, 57 m

22

2 d, 15 s, 40 m

0 d, 8 s, 18 m

97.917

Prirodoslovno matematički fakultet, Matematika, Zagreb

7 d, 10 s, 48 m

15

4 d, 6 s, 44 m

0 d, 11 s, 55 m

97.964

Tekstilno tehnološki fakultet - Savska 16, Zagreb

7 d, 6 s, 26 m

18

2 d, 16 s, 40 m

0 d, 9 s, 41 m

98.014

Studentski dom Stjepan Radić, Zagreb

7 d, 5 s, 23 m

22

1 d, 20 s, 5 m

0 d, 7 s, 52 m

98.026

Geodetska tehnička škola, Zagreb

7 d, 4 s, 24 m

22

4 d, 3 s, 20 m

0 d, 7 s, 50 m

98.037

Veleučilište, Split

6 d, 23 s, 10 m

13

4 d, 3 s, 10 m

0 d, 12 s, 51 m

98.097

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

6 d, 20 s, 8 m

20

2 d, 22 s, 41 m

0 d, 8 s, 12 m

98.131

Umjetnička akademija, Split

6 d, 18 s, 20 m

23

1 d, 0 s, 25 m

0 d, 7 s, 3 m

98.152

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb

6 d, 13 s, 37 m

33

2 d, 1 s, 23 m

0 d, 4 s, 46 m

98.205

Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

6 d, 13 s, 10 m

74

1 d, 20 s, 39 m

0 d, 2 s, 7 m

98.211

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

6 d, 12 s, 9 m

15

3 d, 0 s, 46 m

0 d, 10 s, 24 m

98.222

Visoka učiteljska škola u Splitu, Split

6 d, 8 s, 51 m

18

2 d, 4 s, 54 m

0 d, 8 s, 29 m

98.26

Agronomski fakultet, Zagreb

6 d, 8 s, 42 m

42

2 d, 0 s, 12 m

0 d, 3 s, 38 m

98.262

Veleučilište u Rijeci, Rijeka

6 d, 8 s, 8 m

20

1 d, 13 s, 59 m

0 d, 7 s, 36 m

98.268

Strojarski fakultet, Slavonski Brod

6 d, 7 s, 47 m

22

2 d, 23 s, 29 m

0 d, 6 s, 53 m

98.272

Rektorat, Split

6 d, 5 s, 0 m

12

4 d, 3 s, 10 m

0 d, 12 s, 25 m

98.304

Institut za društvena istraživanja, Zagreb

6 d, 2 s, 33 m

14

2 d, 16 s, 16 m

0 d, 10 s, 28 m

98.332

Hrvatski Crveni križ, Zagreb

5 d, 15 s, 50 m

49

1 d, 4 s, 29 m

0 d, 2 s, 46 m

98.454

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

5 d, 15 s, 14 m

13

0 d, 23 s, 54 m

0 d, 10 s, 24 m

98.46

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

5 d, 12 s, 52 m

14

3 d, 3 s, 32 m

0 d, 9 s, 29 m

98.487

Arhitektonski fakultet, Zagreb

5 d, 11 s, 29 m

22

1 d, 11 s, 50 m

0 d, 5 s, 58 m

98.503

Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

5 d, 6 s, 39 m

18

1 d, 2 s, 59 m

0 d, 7 s, 2 m

98.558

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

5 d, 5 s, 0 m

12

1 d, 19 s, 21 m

0 d, 10 s, 25 m

98.577

Hrvatski klub za međunarodnu suradnju, Zagreb

5 d, 3 s, 45 m

19

2 d, 1 s, 29 m

0 d, 6 s, 30 m

98.591

Osnovna škola Davorin Trstenjak, Zagreb

4 d, 13 s, 16 m

30

1 d, 0 s, 17 m

0 d, 3 s, 38 m

98.756

Institut za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma, Zagreb

4 d, 12 s, 37 m

22

0 d, 23 s, 29 m

0 d, 4 s, 56 m

98.763

Pravni fakultet, Rijeka

4 d, 12 s, 23 m

10

1 d, 16 s, 34 m

0 d, 10 s, 50 m

98.766

Tehnički fakultet, Rijeka

4 d, 9 s, 10 m

4

2 d, 2 s, 57 m

1 d, 2 s, 17 m

98.803

Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb

4 d, 9 s, 7 m

39

2 d, 22 s, 55 m

0 d, 2 s, 41 m

98.803

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

4 d, 8 s, 17 m

39

2 d, 17 s, 24 m

0 d, 2 s, 40 m

98.813

Institut za filozofiju, Zagreb

4 d, 7 s, 57 m

7

2 d, 14 s, 30 m

0 d, 14 s, 51 m

98.816

Farmaceutsko biokemijski fakultet, Zagreb

4 d, 7 s, 7 m

20

1 d, 0 s, 15 m

0 d, 5 s, 9 m

98.826

Elektrotehnički fakultet, Osijek

4 d, 6 s, 13 m

17

0 d, 23 s, 0 m

0 d, 6 s, 0 m

98.836

Zvjezdarnica HPD, Višnjan

4 d, 6 s, 3 m

25

1 d, 16 s, 31 m

0 d, 4 s, 4 m

98.838

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti, Split

4 d, 5 s, 51 m

24

1 d, 13 s, 0 m

0 d, 4 s, 14 m

98.84

Pravni fakultet, Zagreb

4 d, 4 s, 5 m

24

0 d, 18 s, 4 m

0 d, 4 s, 10 m

98.861

Pomorska škola, Split

4 d, 0 s, 39 m

17

2 d, 18 s, 0 m

0 d, 5 s, 41 m

98.9

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Marulićev trg, Zagreb

3 d, 18 s, 17 m

8

2 d, 23 s, 11 m

0 d, 11 s, 17 m

98.972

Građevinski fakultet Novi Zagreb, Zagreb

3 d, 17 s, 15 m

19

2 d, 4 s, 54 m

0 d, 4 s, 41 m

98.984

Hrvatski studiji, Zagreb

3 d, 9 s, 0 m

27

0 d, 19 s, 55 m

0 d, 3 s, 0 m

99.078

Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek

3 d, 8 s, 12 m

8

2 d, 7 s, 58 m

0 d, 10 s, 1 m

99.087

Ekonomski fakultet, Rijeka

3 d, 7 s, 20 m

6

1 d, 16 s, 34 m

0 d, 13 s, 13 m

99.097

Škola narodnog zdravlja A. Štampar, Zagreb

3 d, 6 s, 29 m

9

2 d, 22 s, 3 m

0 d, 8 s, 43 m

99.106

Medicinski fakultet, Rijeka

3 d, 6 s, 23 m

6

1 d, 16 s, 34 m

0 d, 13 s, 3 m

99.108

Šumarski fakultet, Zagreb

3 d, 5 s, 48 m

27

1 d, 16 s, 51 m

0 d, 2 s, 52 m

99.114

Visoka pomorska škola, Rijeka

3 d, 5 s, 38 m

5

1 d, 16 s, 34 m

0 d, 15 s, 31 m

99.116

Građevinski fakultet, Rijeka

3 d, 5 s, 0 m

4

1 d, 16 s, 31 m

0 d, 19 s, 15 m

99.123

Pedagoški fakultet, Osijek

3 d, 4 s, 46 m

27

1 d, 3 s, 34 m

0 d, 2 s, 50 m

99.126

Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

3 d, 1 s, 55 m

13

1 d, 16 s, 34 m

0 d, 5 s, 41 m

99.158

Fakultet ekonomije i turizma, Pula

2 d, 22 s, 53 m

10

1 d, 16 s, 41 m

0 d, 7 s, 5 m

99.193

Institut R. Bošković - Zavod za istraživanje mora, Rovinj

2 d, 21 s, 36 m

20

1 d, 16 s, 31 m

0 d, 3 s, 28 m

99.207

Visoka škola za turizam, Šibenik

2 d, 20 s, 9 m

28

0 d, 11 s, 45 m

0 d, 2 s, 26 m

99.224

Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik

2 d, 16 s, 15 m

17

1 d, 4 s, 55 m

0 d, 3 s, 46 m

99.268

Pedagoški fakultet, Pula

2 d, 16 s, 14 m

8

1 d, 16 s, 31 m

0 d, 8 s, 1 m

99.269

Visoka zdravstvena škola, Zagreb

2 d, 15 s, 0 m

10

0 d, 21 s, 0 m

0 d, 6 s, 18 m

99.283

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

2 d, 13 s, 27 m

9

1 d, 4 s, 25 m

0 d, 6 s, 49 m

99.3

Studentski dom Cvjetno naselje, Zagreb

2 d, 10 s, 1 m

9

1 d, 3 s, 0 m

0 d, 6 s, 26 m

99.339

Metalurški fakultet, Sisak

2 d, 9 s, 59 m

16

0 d, 17 s, 15 m

0 d, 3 s, 37 m

99.34

Ekonomski fakultet Hrvojeva 8, Split

2 d, 9 s, 43 m

22

0 d, 23 s, 21 m

0 d, 2 s, 37 m

99.343

Filozofski fakultet - Humanističke i društvene znanosti, Zagreb

2 d, 3 s, 27 m

3

1 d, 22 s, 54 m

0 d, 17 s, 9 m

99.414

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

2 d, 3 s, 22 m

3

1 d, 22 s, 54 m

0 d, 17 s, 7 m

99.415

Građevinski fakultet, Split

1 d, 23 s, 52 m

8

1 d, 7 s, 30 m

0 d, 5 s, 59 m

99.455

Institut građevinarstva Hrvatske, Split

1 d, 22 s, 10 m

11

0 d, 11 s, 24 m

0 d, 4 s, 11 m

99.474

Institut za javne financije, Zagreb

1 d, 20 s, 47 m

14

1 d, 5 s, 54 m

0 d, 3 s, 11 m

99.49

Hrvatski institut za povijest, Zagreb

1 d, 15 s, 25 m

34

0 d, 9 s, 7 m

0 d, 1 s, 9 m

99.551

Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb

1 d, 14 s, 21 m

10

0 d, 21 s, 15 m

0 d, 3 s, 50 m

99.563

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

1 d, 13 s, 3 m

7

0 d, 16 s, 24 m

0 d, 5 s, 17 m

99.578

Filozofski fakultet, Zadar

1 d, 12 s, 1 m

13

0 d, 9 s, 19 m

0 d, 2 s, 46 m

99.59

Stomatološki fakultet, Zagreb

1 d, 10 s, 41 m

12

0 d, 12 s, 25 m

0 d, 2 s, 53 m

99.605

Institut za međunarodne odnose, Zagreb

1 d, 10 s, 20 m

11

0 d, 17 s, 59 m

0 d, 3 s, 7 m

99.609

Gradska knjižnica, Zadar

1 d, 8 s, 14 m

16

0 d, 9 s, 14 m

0 d, 2 s, 0 m

99.633

Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

1 d, 3 s, 53 m

23

0 d, 7 s, 56 m

0 d, 1 s, 12 m

99.682

Končar - institut za elektrotehniku, Zagreb

1 d, 3 s, 9 m

8

0 d, 21 s, 50 m

0 d, 3 s, 23 m

99.691

Rektorat, Zagreb

0 d, 23 s, 37 m

5

0 d, 9 s, 7 m

0 d, 4 s, 43 m

99.731

Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik

0 d, 22 s, 58 m

19

0 d, 3 s, 24 m

0 d, 1 s, 12 m

99.738

Poljoprivredni fakultet, Osijek

0 d, 22 s, 55 m

6

0 d, 18 s, 49 m

0 d, 3 s, 49 m

99.739

Ekonomski fakultet, Split

0 d, 22 s, 45 m

7

0 d, 11 s, 4 m

0 d, 3 s, 15 m

99.741

Građevinski fakultet, Zagreb

0 d, 21 s, 4 m

12

0 d, 9 s, 12 m

0 d, 1 s, 45 m

99.76

Matica Hrvatska, Zagreb

0 d, 20 s, 6 m

7

0 d, 8 s, 54 m

0 d, 2 s, 52 m

99.771

Ministarstvo znanosti i tehnologije, Zagreb

0 d, 20 s, 1 m

6

0 d, 8 s, 54 m

0 d, 3 s, 20 m

99.772

Sveučilišna knjižnica, Split

0 d, 18 s, 41 m

9

0 d, 4 s, 45 m

0 d, 2 s, 4 m

99.787

Pravni fakultet, Split

0 d, 16 s, 46 m

7

0 d, 4 s, 25 m

0 d, 2 s, 23 m

99.809

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

0 d, 16 s, 11 m

11

0 d, 5 s, 36 m

0 d, 1 s, 28 m

99.816

Ured Predsjednika RH, Zagreb

0 d, 14 s, 41 m

7

0 d, 9 s, 12 m

0 d, 2 s, 5 m

99.833

Osnovna škola Pujanki, Split

0 d, 14 s, 3 m

6

0 d, 4 s, 33 m

0 d, 2 s, 20 m

99.84

FESB Laboratorij zavoda za strojarsku tehnologiju - Lora, Split

0 d, 12 s, 45 m

8

0 d, 4 s, 25 m

0 d, 1 s, 35 m

99.855

Institut za fiziku, Zagreb

0 d, 12 s, 31 m

2

0 d, 8 s, 17 m

0 d, 6 s, 15 m

99.857

Medicinski fakultet, Split

0 d, 12 s, 14 m

7

0 d, 4 s, 25 m

0 d, 1 s, 44 m

99.861

Osnovna škola Nikola Tesla, Zagreb

0 d, 11 s, 40 m

8

0 d, 4 s, 24 m

0 d, 1 s, 27 m

99.867

Klinička bolnica, Split

0 d, 11 s, 27 m

5

0 d, 4 s, 22 m

0 d, 2 s, 17 m

99.87

Pravni fakultet, Osijek

0 d, 10 s, 1 m

7

0 d, 5 s, 4 m

0 d, 1 s, 25 m

99.886

Medicinski fakultet, Zagreb

0 d, 8 s, 49 m

5

0 d, 4 s, 14 m

0 d, 1 s, 45 m

99.9

Visoka učiteljska škola, Pula

0 d, 8 s, 33 m

2

0 d, 4 s, 30 m

0 d, 4 s, 16 m

99.902

Kemijsko tehnološki fakultet, Split

0 d, 8 s, 19 m

3

0 d, 4 s, 3 m

0 d, 2 s, 46 m

99.905

Veleučilište, Dubrovnik

0 d, 6 s, 42 m

6

0 d, 2 s, 13 m

0 d, 1 s, 7 m

99.924

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

0 d, 5 s, 43 m

3

0 d, 4 s, 30 m

0 d, 1 s, 54 m

99.935

Gradska i sveučilišna knjižnica, Osijek

0 d, 5 s, 9 m

5

0 d, 2 s, 24 m

0 d, 1 s, 1 m

99.941

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

0 d, 4 s, 14 m

1

0 d, 4 s, 14 m

0 d, 4 s, 14 m

99.952

Ekonomski fakultet, Osijek

0 d, 2 s, 9 m

3

0 d, 1 s, 19 m

0 d, 0 s, 43 m

99.975

Visoka učiteljska škola, Osijek

0 d, 0 s, 0 m

0

-

-

100

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

0 d, 0 s, 0 m

0

-

-

td