HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA - CARNet

 

Misija, ciljevi i djelatnosti

Ustrojstvo djelovanja

Ljudski potencijali

Svrha Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet je pospješivanje napretka, i pojedinaca i društva u cjelini, pomoću novih informacijskih tehnologija.

Djelatnosti CARNeta, određene Uredbom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet i Statutom CARNeta, jesu:

 • razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove međusobno u jedinstven informacijski sustav
 • povezivanje mreže CARNet s međunarodnim mrežama
 • razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža
 • promidžba i eksperimentalna primjena informacijskih tehnologija u Republici Hrvatskoj
 • ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti.

Strateški, dugoročni ciljevi CARNeta:

 • izgrađivati i održavati kvalitetnu, učinkovitu i tehnološki suvremenu računalno-komunikacijsku infrastrukturu sustava znanosti i visokoga školstva Republike Hrvatske
 • poticati i pomagati, unutar akademske zajednice, ali i izvan nje, učinkovitu i kvalitetnu uporabu sagrađene računalne infrastrukture, razvijati sustav informacijskih i korisničkih servisa
 • promicati i poticati uporabu najnovijih informacijskih i računalno-komunikacijskih tehnologija (IT) u najrazličitijim područjima primjene, aktivno sudjelovati u pilot-projektima koji otvaraju putove primjeni takvih tehnologija u djelatnostima važnim za Republiku Hrvatsku
 • pratiti i eksperimentalno implementirati najnovija svjetska dostignuća u području IT-a i servisa te pomagati, savjetovati i sudjelovati u implementaciji takvih tehnologija i servisa u Republici Hrvatskoj
 • poticati i aktivno sudjelovati putem savjetodavnih, projektnih i nadzornih aktivnosti u uvođenju novih IT-a u sustave od iznimne nacionalne važnosti
 • biti velikim ispitnim postrojenjem za primjenu novih IT-a u svim segmentima društva
 • obrazovati korisnike i graditelje informacijskih sustava i servisa
 • popularizirati i poticati masovne primjene IT-a u različitim područjima i djelatnostima u Republici Hrvatskoj
 • poticati stvaranje i razvitak tržišta informacijskih usluga.