Ustrojstvo i način djelovanja

Vlada Republike Hrvatske, kao osnivač, upravlja CARNetom putem Upravnog vijeća koje imenuje ministar znanosti i tehnologije. Upravno vijeće CARNeta održalo je u tijeku 1998. godine pet sjednica.

Sastav Upravnog vijeća od 17. ožujka 1998. do 25. lipnja 1999. bio je sljedeći:

mr. sc. Predrag Pale, predsjednik
prof. Marija Bajt
doc.dr. sc. Bojan Baletić
dr. sc. Neven Henigsberg
prof. dr. sc. Slavko Krajcar

Od 25. lipnja 1999. Upravno vijeće djeluje u sastavu:

prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik
doc.dr.sc. Bojan Baletić
dr.sc. Tadić Marko
dipl.ing. Nevenko Bartolinčić
dipl. ing. Miroslav Milinović

Vijeće korisnika, kao savjetodavno tijelo, nastavilo je s radom, a izborom stalnoga Predsjedništva stvoreni su preduvjeti za njegovo kontinuirano djelovanje. Od 16. listopada 1998. predsjednik Vijeća korisnika CARNeta je dr. sc. Radovan Brako, koordinator za CARNet Instituta Ruđer Bošković.

Radom CARNeta upravlja ravnatelj.

Do 31. kolovoza 1998. dužnost ravnatelja obavljao je mr. sc. Predrag Vidas, a 1. rujna iste godine, odlukom ministra znanosti i tehnologije, ravnateljicom CARNeta imenovana je Jasenka Gojšić, dipl.ing.

Djelovanje CARNeta u tijeku 1998. godine obilježeno je intenzivnim i svestranim uvođenjem načela projektne organizacije rada.

Unutar četiriju CARNetova odjela tijekom 1998. godine uspostavljeno je 16 odsjeka s prvenstvenim ciljem da budu relativno nezavisni nositelji prepoznatljivih skupina trajnih poslova (servisa). Takvom organizacijom potaknuo se paralelizam u obavljanju mnogobrojnih poslova i intenzivirala suradnja, kako unutarnja između pojedinih ustrojbenih jedinica, tako i između CARNeta i njegovih korisnika.

S druge strane, svi poslovi ograničenog trajanja, kojima se pokretalo ili uspostavljalo nešto novo, ili se obavljao konkretni izvanredni odnosno jednokratni zadatak, definirani su i obavljeni kao samostalni projekti.

U tijeku 1999. godine djelovanje CARNeta u potpunosti se ostvarivalo putem niza uzajamno povezanih servisa (trajnih poslova) i projekata (poslova ograničenog trajanja), čime je uspostavljena fleksibilna nehijerarhijska organizacija, primjerena raznovrsnim i izazovnim poslovima koje CARNet obavlja.

Kao podrška djelovanju CARNeta i obavljanju mnogobrojnih zadaća, sustavno je rabljen interni informacijski sustav (interne web stranice) dostupan svim sudionicima poslovnih procesa putem CARNetova intraneta. Intenzivno su primjenjivane tehnike i alati za planiranje i praćenje tijeka pokrenutih poslova.

Ljudski potencijali

Temelj uspješna djelovanja CARNeta u 1998. godini u prvom redu su njegovi zaposlenici i mnogobrojni vanjski suradnici.

Od samog osnivanja koncepcija djelovanja CARNeta zasnovana je na poticanju i zajedničkoj suradnji s ustanovama i pojedincima iz akademske zajednice.

Kao i u prethodnim godinama, posebno mjesto u suradnji s ustanovama iz akademske zajednice i u ostvarivanju cjelokupnih rezultata CARNeta zauzimaju Fakultet elektrotehnike i računarstva i Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, odnosno zaposlenici i studenti navedenih ustanova.

Svake godine CARNet tradicionalno nagrađuje i pohvaljuje zaposlenike i suradnike koji su najviše pridonijeli ostvarivanju dobrih rezultata, odnosno svojim stavom i zalaganjem bili primjerom ostalim kolegama. U 1998. godini dodijeljene su sljedeće nagrade i priznanja:

Povelja CARNeta dodijeljena je mr. sc. Predragu Vidasu za značajan doprinos uspostavljanju CARNeta kao javne ustanove

Posebna nagrada dodijeljena je Željku Džajiću za posebne rezultate u razvoju servisa iz sustava potpore korisnicima CARNeta

Pohvala je dodijeljena Dobriši Dobreniću za ukupne rezultate rada u 1998. godini, a posebno za uspostavljanje sustava potpore inženjerima računalnih sustava

Pohvala je dodijeljena Mariju Klobučaru za ukupne rezultate rada u 1998. godini

Pohvala je dodijeljena Dubravku Peneziću za ukupne rezultate rada u 1998. godini

Pohvala je dodijeljena Karolini Horvatinčić za uspješno provedene akcije "CARNetjedan"

Pohvala je dodijeljena Vesni Vrga za uspješno ostvaren projekt "Informacijska infrastruktura za posjet Svetog Oca Ivana Pavla II. Republici Hrvatskoj"

Pohvala je dodijeljena Tomislavu Vujecu za uspješno ostvaren projekt "Informatička infrastruktura za Gospodarski forum i Summit CEI".

U 1999. godini dodijeljene su sljedeće nagrade i priznanja:

Posebna nagrada je dodijeljena Aleksandru Milivojeviću za doprinose u razvoju sustava sistemskog održavanja mrežnih poslužitelja i pomoći sistem inženjerima ustanova članica CARNeta

Godišnja nagrada je dodijeljena Vesni Vrgi za ukupne rezultate rada u 1999. godini, i pohvala uspješno ostvaren projekt "CARNet User Conference - CUC '99"

Pohvala je dodijeljena Igoru Velimiroviću za ukupne doprinose u 1999. godini

Pohvala je dodijeljena Ireni Majcan za ukupne doprinose u 1999. godini

Pohvala je dodijeljena Sandi Starešini za uzoran odnos prema poslu

Pohvala je dodijeljena Jadranki Mijač za uspješno vođenje računovodstva i uzoran odnos prema svojim korisnicima

Pohvala je dodijeljena Miroslavu Milinoviću za uspješno ostvaren projekt "CARNet User Conference - CUC '99"

Pohvala je dodijeljena Karolini Horvatinčić za uspješno provedene akcije "CARNetjedan"

Pohvala je dodijeljena Katarina Kantolić za uspješno ostvaren projekt "CARNet Espresso"

Pohvala je dodijeljena Anamariji Sorić za uspješno ostvaren projekt "CARNet Espresso"