ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Istraživanje i razvoj u CARNetu obuhvaća stvaranje baze znanja o postojećim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, te primjenu tih znanja u davanju praktičnih rješenja potrebnih za infrastrukturu mreže CARNet.

Cilj istraživanja i razvoja je oblikovanje moderne i funkcionalne infrastrukture CARNetove mreže.

Odjel istraživanja i razvoja ima dugu tradiciju u planiranju i oblikovanju faza razvoja CARNetove mreže, kao i u pripremi i provedbi javnih nadmetanja za te faze. Do danas su izrađne faze razvoja CARNet-3/'94., CARNet-4/'96., CARNet-5/'98.

Unutar odjela oblikovani su sustavi ATM videomreža ('96.), primanje Interent USENET preko satelita ('97.), Internet video-distribucijska mreža ('97), Intranet CARNet ustanove ('97), JMU-javni modemski ulazi ('98.).

Pod koordinacijom odjela i u izvedbi akademske zajednice, uspostavljeni su sljedeći referentni centri (baze znanja):

U suradnji s akademskom zajednicom izvedeni su projekti: Laboratorij za testiranje aktivne mrežne opreme ('97.) i Učenje na daljinu putem mreže CARNet ('97.).